Достъпност

Логистика на литиево-йонни батерии

Цялостни интегрирани логистични решения

Електрическата мобилност се разраства и обхваща електрически превозни средства, електрически мотоциклети и скутери. През 2030 г., електрическата мобилност ще обхваща почти 90% от глобалното потребление на батерии *. Търсите ли логистичен партньор, способен да предложи цялостни интегрирани решения с пълна проследимост, за вашите литиево-йонни батерии? Нашите експерти по качество и изпълнение са разработили високо надеждно и цялостно решение със 100% проследимост, което да отговаря на Вашите нужди.

* в гигават часа (Източник: Statista)

Инженерство

Разработване на цялостни и завършени логистични решения

Литиево-йонните батерии са класифицирани като опасни стоки и са строго регулирани за транспортиране и съхранение. Те имат висока чувствителност към външни фактори като температура, влажност и удар. Съществуват ограничения в обемите за транспортиране, както и разпоредби за опаковане с цел защита на съдържанието от изпускания и удари. Ние в ЖЕФКО Ви съдействаме при проектирането на интегрирано транспортно-логистично решение, което да отговаря на изискванията и да постигне ефективност на разходите.

 • Инженеринг на потока: управление на входящия и изходящия поток и дълготрайността на литиево-йонната батерия.
 • Регулативен надзор: Нашите екипи са подпомагани от правен и отдел по качеството, за да Ви предоставят цялостното решение
 • Разработване на решението: физически и ИТ потоци
 • Внедряване на оптимизираното решение
   

Входящ поток на литиево-йонни батерии и етапи на управление

Улеснете доставките си чрез високо интегрирани логистични решения

 • Внимателен подбор на нашите превозвачи и доставчици
  • Въздушен
  • Морски 
  • Железопътен
  • Сухопътен
  • Опаковане
 • Транспорт на опасни стоки от врата до врата по направлението Китай-Европа 
  • Мултимодални решения (въздушни, морски, железопътни, сухопътни) покриващи всички изискванията за превоз на опасни товари
  • Редовни отпътувания
  • Управление на заявки
  • Управление на документация
  • Управление на мултимодален транспорт
  • Митническо и фискално представителство
 • Управление на складови наличности, които подсигуряват Вашата поточна линия  
  • Управление на входящи потоци: приемане, подреждане ....
  • Цялостно съхранение: температурен режим: + 15 ° - + 35 °, владеене на хигрометрия, специална противопожарна защита, специален SAS за зареждане на батерията
  • Управление на изходящи потоци: доставка по метода "точно на време" до поточната линия
  • Услуги с добавена стойност:  
   • Контрол на качеството на модула
   • Тест на зареждането
   • Преопаковане 
   • Управление на продуктите по номер на партида или чрез специално ниво на достъп.
 • Проследяване от край до край (позиция и документи)

Управление на изходящи потоци

Опростете Вашата логистика на следпродажбено обслужване, достигайки разходна и екологична ефективност

Следпродажбената логистика на  батерии е по-сложна за управление, поради строго ограничителната и променяща се регулаторна среда. В GEFCO Ви предоставяме високо съвместими и гъвкави решения.

 • Инженеринг за проектиране на решения
 • Внимателен подбор на нашите превозвачи и доставчици
 • Интегрирано логистично решение: опаковане, съхранение и транспорт   
  • Цялостно съхранение: Дистрибуционен център или решения за най-удобно складиране; споделено или индивидуално
  • Гъвкави решения за транспортиране на опасни товари: в зависимост от обема и разстоянието, ние Ви предоставяме цялостни и частични товари, групажни и пратки с критично кратко транзитно време, ADR-цялостни решения за единични и регулярни потоци
  • Проверяване и проследяване от край до край
  • Решения за управление на опаковките: 
   • Доставка на опаковки
   • Обезопасено транспортиране
   • Управление на логистиката за връщане на празен амбалаж

Управление дълготрайността на батерията

Доверете Вашата цялостна логистика на надежден доставчик

Въпросът за това какво се случва с литиевата батерия на превозното средство след неговия полезен живот е все по-важен. Имайки предвид въздействието на емисиите и ресурсите от производството на батерии, трябва да се обърне специалнo внимание за опазване на околната среда. Това вероятно ще определя и стратегията за доставки.

В дългосрочен план ще бъде важен процентът на литиево-йонните батерии и материали, които могат да бъдат рециклирани и отново използвани.

От сервизен център до център за рециклиране или от център за рециклиране до производители, ние можем да Ви предложим цялостни специализирани решения.

Решения с опаковка за многократна употреба по отношение на литиево-йонна батерия

Доверете се за управлението на опаковките си на опитен партньор

 • Управление на опаковането: да проектира най-доброто цялостно решение
 • Изчерпателна гама от решения за транпорт по внос и износ  
  • UN сертифициран
  • IOT проследяване
  • Предлага се в множество размери
  • Екологична опаковка
 • Специална опаковка за
  • Функциониращи литиево-йонни батерии и клетки
  • Повредени и дефектни литиево-йонни батерии и клетки
  • Литиево-йонни батерии за рециклиране
 • Управление и оптимизиране на опаковъчните потоци от нашите експерти
 • Управление на взаимоотношенията с трети страни (дилър, сервизен център, дистрибуционен център, най-удобен център, център за рециклиране, производител)  
 • Качествен контрол и постоянна поддръжка на опаковката

Синхронизиране на Вашите операции чрез централизирано звено

Непрекъснато оптимизиране на Вашите потоци и ефективно управление на промените, проблемите и прекъсванията

Доставката на литиево-йонни батерии и клетки е критична област. За да осигурим глобална видимост на Вашите потоци и да заздравим сътрудничеството между различните участници във Вашата верига за доставки, ние можем да Ви предложим услугите на централизирано звено, за да наблюдавате и управлявате всичките си потоци в разширени географски области.

Нашето централизирано звено  разчита на следното:

 • Специализирани международни екипи
 • Съвместни ИТ системи
 • Хармонизирани процеси
 • Силата на анализа

Нашите звена Ви предоставят широк спектър от услуги:

 • Управление на поръчки
 • Планиране
 • Управление на проследяването и отклоненията
 • Фактуриране
 • Разширен анализ
 • Разширени услуги

Защо GEFCO?

 • Опростеност

  • Една точка за контакт
  • Интегрирани логистични решения
  • Управление на Вашите митнически процедури
 • Ефективност

  • Оперативно съвършенство
  • Оптимизация на разходи
  • Скъсено транзитно време
 • 360° видимост

  • Проследяване на Вашите операции в реално време
  • Управление на ефективността
  • Контрол на международните потоци чрез Контролна кула