Достъпност

Решения за автомобилен превоз "от врата до врата" за Вашите цели товари

С 25 милиона тона превозени товари, ние сме основен участник в FTL (Full Truckload) сектора. Всеки ден нашите 800 специалисти гарантират капацитет, координират регулярните потоци и осигуряват надеждността на операциите.

Нашите партньори са стриктно подбрани, за да отговарят точно на Вашите изисквания за оперативно съвършенство, проследяемост и сигурност.

 

Гарантиран капацитет навсякъде в Европа, Северна Африка, Близкия изток и Латинска Америка за Вашите регулярни или нерегулярни потоци

 • Товарене по график или по заявка 
 • Директни доставки с доказателство за доставка (POD) 
 • Ключови показатели за ефективност и управление на изпълнението (KPI's)

 

Оптимизиране на потоците Ви

 • Cross-docking: консолидиране на пратки и обединени доставки
 • Товарене и доставка от/до повече от един адрес
 • Стандартизирани потоци 
 • Товарене и доставка в точен час

Средства и процеси, съобразени с типологията на Вашия товар

 • Генерални товари
 • Доставка на опасни стоки
 • Доставка на чувствителни и чупливи товари
 • Температурно контролирана доставка с транспортни средства, отговарящи на изискванията по GDP (Good Distribution Practice)

Информационни решения, съобразени с Вашите нужди и с Вашите клиенти

 • Персонализиран онлайн портал за клиенти, за управление и проследявана на Вашите пратки  (GEFC@nnect и Webline)  
 • API и EDI решения за обмяна на информация 
 • Информационни решения за Вашите получатели 
 • Известия в случай на инцидент или забавяне

 

Гарантирано оптимизиране и управление на митническите процедури

 • Декларации за внос и износ
 • Управление на акцизите
 • Данъчно представителство в 28-те страни от Европейския съюз, Норвегия и Швейцария 

Защо GEFCO?

 • Опростеност

  • Една точка за контакт
  • Интегрирани логистични решения
  • Управление на Вашите митнически процедури
 • Ефективност

  • Оперативно съвършенство
  • Оптимизация на разходи
  • Скъсено транзитно време
 • 360° видимост

  • Проследяване на Вашите операции в реално време
  • Управление на ефективността
  • Контрол на международните потоци чрез Контролна кула

Сподели