Достъпност

Решения с добавена стойност за подобряване на ефективността на Вашата верига за доставки

Търсите ли надежден партньор за проектиране, внедряване и управление на складови решения?

С нашите платформи в целия свят, ние Ви помагаме да се възползвате от редица експертни познания, IT инструменти и специализирани или споделени логистични решения.

Инжинеринг и управление на логистичен проект

Възползвайте се от оперативната подкрепа, за да приложите най-адаптивното решение

Нашият инженеринг екип и мениджмънта по проектите създават с Вас най-адаптивното решение за Вашите входящи и изходящи потоци. Нашият отдел се състои от логистични, транспортни и IT инженери, които помагат за постигането на най-стабилните и конкурентни решения. Разчитаме също така на човешки ресурси и юридически опит, за да подпомогнем прехвърлянето на персонал.

Логистика в нашите обекти

Логистика в нашите обекти

Разположени близо до Вашите заводи, нашите логистични платформи ни позволяват да оптимизираме нивото на запас и доставката на компоненти към монтажната линия.

Ние управляваме пълен набор от логистични операции от Ваше име:

 • Опаковки за еднократна употреба, проектирани в съответствие с техническите характеристики на компонентите и производствените ограничения
 • Координиране на потоците от множество доставчици
 • Съвместни операции с всички предприятия и доставчици
 • Контрол на качеството
 • Етикетиране и тестване
 • Видимост на наличностите в реално време
 • Последователни потоци, доставки в определено време
 • KSK (Kundenspezifischer-Kabelbaum) процеси
 • Оптимизация и управление на митнически операции

Оптимизирайте дистрибуция си

За да гарантирате наличността на продуктите във Вашите търговски обекти, ние прилагаме специализирани или споделени логистични решения за оптимизиране на разходите Ви:

 • Прием и контрол на качеството
 • Оптимизиране и управление на митническите операции
 • Съхранение
 • Управление на запасите
 • Подготовка на поръчки
 • Отложена диференциация
 • Управление на промоционални дейности
 • Управление и подготовка на пратки

Логистика на място

Оптимизирайте логистичната ефективност на Вашия собствен склад

Вашата цел е да оптимизирате управлението на Вашите производствени обекти и складове? Предлагаме Ви персонализирани и сигурни решения, адаптирани към спецификата на Вашата индустрия.

 • Инженеринг и проектиране на оптимизирани решения
 • Обучение на персонала за операциите на GEFCO
 • Внедряване на стандартите за качество на GEFCO, определяне на показателите за изпълнение
 • Управление на запасите, складиране и услуги с добавена стойност
 • Управление на запасите и подготовка на поръчки
 • Управление на пратките
 • Поддръжка на инсталациите

Специализирани логистични обекти с контролирана температура

Спазете изискванията за фармацевтичните продукти

Като лигистичен експерт в областта на науките за живота и здравето, GEFCO предлага интегрирани решения от типа "от врата до врата", под температурен контрол, които отговарят на регулаторните изисквания на Вашите фармацевтични продукти от край до край.

 • Складове, разположени в близост до летища
 • Три нива на температурен контрол: 15°C - 25°C / 2°C - 8°C /-22°C - 0°C
 • Непрекъснато наблюдение на температурата 24/7/365 до крайната дестинация
 • Качествени активни и пасивни термо опаковки

Складове за резервни части

Осигурете наличието на резервни части като оптимизирате разходите

Въз основа на нашия опит в управлението на резервни части, ние прилагаме специализирани или споделени решения за Вашия централен и местен запас.

 • Управление и попълване на запасите 
 • Съхранение и управление на критичните нива на запасите
 • Анализ на продажбите и планиране на доставките
 • Етикетиране и проверка на всякакъв тип части
 • Оптимизиране и управление на митническите операции
 • Управление на национални и международни пратки
 • Дистрибуция до пунктовете за продажба до три пъти дневно (през нощта, сутрин и следобед)
 • Управление на спешни доставки
 • Управление на връщанията

75

склада

> 700 000 кв.м.

площ

Единна WMS,

свързана с Вашите системи

Защо GEFCO?

 • Опростеност

  • Една точка за контакт
  • Интегрирани логистични решения
  • Управление на Вашите митнически процедури
 • Ефективност

  • Оперативно съвършенство
  • Оптимизация на разходи
  • Скъсено транзитно време
 • 360° видимост

  • Проследяване на Вашите операции в реално време
  • Управление на ефективността
  • Контрол на международните потоци чрез Контролна кула

Сподели