СТРАТЕГИЯ

Превръщаме веригата за доставки на клиентите си във верига на ценности

Веригата за доставки се превърна в стратегическа функция, заради добавената стойност, която генерира. В глобалната икономика, производителите се нуждаят от партньор в логистиката, който може да предложи решения за максимизиране на конкурентоспособността им.

В ЖЕФКО смятаме, че мисията ни е да гарантираме сигурност и да осигурим постоянство на международно ниво, като създадем по-конкурентни и мултимодални транспортни схеми. Давайки на клиентите си решения според проектите им и отлично изпълнение, ние добихме изчерпателни знания за секторите им и специфичните им нужди. Нашият опит в създаване на логистиката, световното ни покритие и възможността ни да се интегрираме във всички бизнес области са маркерите на нашите оферти. Стандартите, които разработваме отделно и съвместно с партньорите ни, се фокусират върху гарантиране на оперативното качество на услугите във всичките ни проекти по света. Разбираме, че прозрачността на доставките е съществена за клиентите ни, така  че интерфейса на информационните ни системи е еднакъв с техните, за да можем да предоставяме обратна информация в реално време. Нашата организация е създадена най-добре да прогнозира нуждите на производителя: нашите екипи по продажбите са сегментирани по пазари и всеки проект се управлява от мениджър-специалист. Тези постоянни усилия ни спечелиха място в топ 10 на Логистичните изпълнители в Европа и на номер 1 за Логистика на автомобили.

Като глобален логистичен изпълнител, ние сме решени да станем световен лидер в промишлената логистика. Това е фокусът на географското ни и междусекторно разпределение. В момента насочваме усилията си към подобряване на транспортните ни предложения чрез откриване на нови железопътни коридори, като главният пресича Евразия. Паралелно с това, се фокусираме върху международното развитие чрез нови клонове в Сърбия, Гърция, Тайланд и Виетнам. Освен това, силното ни присъствие в Русия и централна Азия е нещо, което вече ни отличава, и което настойчиво продължаваме да развиваме. Всичко това става чрез междуконтинентална мрежа от 160 пътно-транспортни агенции, 85 агенции за въздушен и морски транспорт, 55 склада, 85 митнически пункта по света, които изградихме в помощ на клиентите си и техните плановете за интернационализиране.

Нашият стратегически план Хоризонт 2020 дава нова нишка живот на това. В него ние се ангажираме с устойчив процес за постоянно подобрение, задвижвано от мъжете и жените в ЖЕФКО, и търсенето на промишлеността и технологичния прогрес.