ПРОЕКТИРАНЕТО, КЛЮЧЪТ КЪМ ВАШАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Производителността на вашата верига за доставка е в основата на мисията ни. Оптимизацията на логистичния ви график, взимайки предвид всякакви ограничения, управлението на оперативните и административни процеси и дефиницията на планове за безопасност на логистиката: ето какво се ангажират да предоставят логистичните експерти на ЖЕФКО всеки ден.

 • Производителите са се доверили на екипите на GEFCO да анализират сложните им изисквания и да използват експертизата си, за да събират ресурси без никога да разглеждат границите или транспортните средства като ограничения.

  Ние разгръщаме стандартни, индивидуализирани и специални решения, благодарение на центъра ни за експертиза, който управлява всичките ви логистични въпроси, с фокус върху оптимизация на производителността на логистичната ви верига и общия ви бюджет. Ние също правим изследвания за осъществимост в няколко държави.

 • Всеки ден и за всеки транспортен график, експертите на GEFCO анализират най-добрите опции за оптимизация на процеси и разходи, и ги адаптират към вашите нови предизвикателства заедно с нашите оперативни екипи. Нашите инженери също са проактивни в това да се уверят, че се възползвате от ползите от събиране на ресурсите ни (сухопътни, морски, въздушни или железопътни) и складовете ни.

 • ПАРТНЬОР НА 4PL

  СЪЗДАВАМЕ СТОЙНОСТ във всяка стъпка от логистичната ви верига

  С нашата дълга история в управление на веригите за доставка на автомобили, в GEFCO разработваме 4PL решения за производителите, за да се погрижим за цялата логистична верига.

  • Обхващаме всеки аспект от веригата за доставка;
  • Проектираме вашите транспортни графици;
  • Оптимизираме логистиката ви ежедневно, отстрани, с данни от екипи специалисти;
  • Създаваме и оптимизираме веригата за доставка (разработка на инструменти за географска информация);
  • Наблюдаваме изпълнението (Track & Trace, управление на събития, създаване и спазване на ключови показатели за ефективност).
 • ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА ВИ

  благодарение на ОТЛИЧНАТА НИ РАБОТА

  Качеството на логистичните услуги във всяка стъпка от веригата за доставка е съществен фактор за увеличаване на конкурентоспособността на производителите. За да предложи на нашите производители възможно най-добрата услуга, GEFCO дефинира и въвежда процедури за качество, които се спазват стриктно навсякъде по света.

  Екипите на GEFCO ежедневно използват инструменти за управление на качеството на място, за да осигурят постоянни подобрения в продуктивността на клиентите ни. Нашият процес за качество се задвижва от собствена система за управление на качеството, която поддържа организацията и бизнес областите ни.

  Ние въвеждаме проактивно стандартите, сертификатите и декларациите за съответствие, изисквани от клиентите ни.

  GEFCO използва общи вътрешни стандарти за най-добри практики, а нашите 400 бизнес стандарта гарантират еднакво ниво на качество навсякъде по света. Вътрешни и външни одити проверяват дали стандартите се прилагат на всички обекти. 

 • Тъй като качеството на вашата верига за доставки разчита на информация в реално време, GEFCO предоставя на производителите ефективни инструменти за проследяване.

  Нашите взаимно свързани инструменти ще ви информират в реално време, на всеки етап от транспорта и независимо кой континент пресича, за движението на стоките ви, спазвайки времето  за събиране и доставка,  преход, точност и протоколите за доставка.

  Постоянно наблюдение за физически грешки

  Нашите вградени информационни системи са в полза на продуктивността и добавят постоянство към обмяната между различни връзки във веригата ви за доставки, като една и съща информация е налична за всички.

  Индивидуализирани инструменти за наблюдение: GEFC@nnect и Автомобилен портал.

  Разберете повече на gefco.net

  Въвеждаме специализирани платформи за клиентите си.  E-Catalogue е инструмент за е-бизнес за онлайн поръчка на индивидуализирани услуги за частни и фирмени автомобили.