Достъпност

Прессъобщения

GEFCO РАЗВИВА УСПЕШНО ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ

Press releases

Групата GEFCO има значителен опит в изграждането на логистични решения, включително и в железопътния транспорт. От началото на 2019 г. GEFCO България...