Достъпност

GEFCO България взе участие в щафетата Postbank Business Run на Пощенска банка

08 юли 2018

Железопътният транспорт на товари между Европа и Азия не е само тенденция, той е разрастваща се с бързи темпове дейност, която ще продължи, тъй като Китай изгражда нови линии и нови терминали и инвестира много, за да развие и насърчи този вид транспорт, който ще промени Европейските потоци.

Европа и Азия често се разглеждат като една голяма зона от земя, наречена Евразия. От Западна Европа до Източен Китай голямо разнообразие от климатични условия и ландшафт през вековете са стояли като преграда срещу завоевателите, като в същото време са създавали условия за разрастване на търговските пътища, толкова стари, колкото самата търговия. Тъй като индустриалният напредък и непрекъснато нарастващата глобализация вървяха заедно с развитието на видовете масов транспорт и се появи контейнерът, се забави развитието на трансконтиненталния железопътен транспорт на товари. Но със съдействието на Китайското правителство, той е на път да намери своя втори стадий и да преобрази лицето на транспортните потоци през Евразия.

Железопътният транспорт е един от най-надеждните видове транспорт.

 

Чрез изграждането на нови линии и терминали и свързването на съществуващите такива, понастоящем Китай разработва надеждна и ясна алтернатива на бавния морски и скъпия въздушен транспорт на товари между Европа и Азия, като предлага всичко, което може да очаквате от съвременния транспорт на товари: мултимодална ефективност, проследяване, обработка на специални пратки, сигурност, непрестанно развитие … по отношение на маршрутите и цената, железопътният транспорт е доста предсказуем: трасетата са фиксирани и железопътният транспорт на товари слабо се влияе от климатичните условия или цените на петрола. Но вариантите не са непременно ограничени: към днешна дата повече от 15 влака на седмица тръгват от поне 5 китайски града през Казахстан на запад или за Русия на североизток. На границите терминалите за претоварване са модернизирани, за да се увеличи потокът и да се намали времето за извършване на операциите. Освен това, в Европа участващите партньори също така инвестират и развиват капацитет и взаимосвързаност, за да конкурират автомобилните превозвачи, като достигат по-близо до отдалечените райони. Времето за транзитно преминаване от терминал до терминал в момента е ограничено от ограниченията на скоростта от ЕС, но все пак остава доста конкурентноспособно: 14 дни между Източен Китай и Германия може да бъде намалено до 9 или 10 дни с подкрепа на политиката на ЕС.

GEFCO извършва сделки с различни клиенти с повече от 200 TEUs на месец,.

 

Тъй като това е нарастваща концепция, Китайското правителство извършва много тестове за нови маршрути и прави оповестявания, но ще отнеме малко време операциите да бъдат надеждни. Като опитен железопътен спедитор с екипи по целия път в Китай, Полша, Германия и Франция, GEFCO обръща голямо внимание на ефективността на предлаганите маршрути. С повече от 200 TEUs на месец, GEFCO извършва сделки с различни клиенти, които са пионери в използването на видове транспорт с ниски емисии на CO2 и които разбират скритите предимства от използването на железопътния транспорт, като например, разходите за оборотен капитал за имобилизация на запасите.

Сподели