Достъпност

ЖЕФКО СТАРТИРА ДЕЙНОСТ В СЪРБИЯ

05 април 2016

ЖЕФКО Сърбия стартира дейност в страната, като внася своето признато ноу-хау в глобалните логистични решения, създадени за по-добра конкурентноспособност на производителите. "Като компания с уникален опит в управлението и оптимизацията на комплексни вериги за доставка, ние с радост ще подкрепим проектите на Сърбия за индустриализация и развитие на външната търговия. Ефективната логистика има ключов принос за растежа на брутния вътрешен продукт в държава като Сърбия" - сподели Люк Надал, председател на Управителния съвет на ЖЕФКО Групата.

Използване потенциала на Сърбия и региона

С откриването на филиал в Сърбия, една от най-динамичните икономики в региона, ЖЕФКО подсилва мястото си в Централна Европа - регион, в който Групата вече присъства. Сърбия е третият най-голям пазар в района, след Румъния и Гърция, и има идеална локация между Източна Европа и Балканите. "Географското положение на Сърбия я прави стратегическа държава за ЖЕФКО; ние вече си партнираме с местни оператори като част от международните ни потоци. Искаме да използваме още от потенциала на държавата и областта, като сме по-близо до заинтересованите лица с дейности тук", подчерта Лъчезар Рубчев, генерален мениджър на ЖЕФКО Сърбия.

Сърбия има стратегическа локация на главни паневропейски коридори, които пресичат Балканите (вж. картата по-долу).   

Освен това, държавата преминава към планове за реконструкция и модернизация, които включват железопътни и пътни проекти. С железопътна мрежа, дълга 3 809 км, Сърбия предлага железопътна инфраструктура с най-голяма плътност (49,3 м/км2 спрямо средно 48,3 м/км2 за 28-те страни членки на ЕС). 

През минали години, държавата привлича инвестиции в производство на стомана, промишлени стоки, химикали, автомобили и има подписани споразумения за свободна търговия с Европейския съюз, Русия, Турция и централноевропейски държави, което подсилва икономическата й привлекателност.

"Основната цел на нашата икономическа политика е да привлича нови инвестиции и допълнително да подсили бизнес сектора и икономиката на Сърбия. Идването на ЖЕФКО потвърждава, че сме на правилен път за подсилване на конкурентоспособността и промотиране на възможностите за бизнес в Сърбия. Очакваме ЖЕФКО да прехвърли опита си, събиран с десетилетия, и престижната си експертиза към нашите местни компании, като така допринесе за растежа и развитието на сектор „Услуги“, където Сърбия трябва да постигне допълнителен напредък, имайки предвид, че 21. век е доминиран от потребителите", каза Велко Йованович, съветник на председателя на Търговската камара, при официалното откриване на ЖЕФКО Сърбия. 

Използване на експертизата и доказания опит на ЖЕФКО за подобряване на представянето на клиентите

С 65-годишения опит в автомобилния сектор - един от най-взискателните по отношение на логистиката - ЖЕФКО отговаря на нуждите на международните производители, които са изправени пред сложни международни предизвикателства във все по-глобализиращата се икономика. Експертният опит на ЖЕФКО Групата варира от основни услуги за превоз - сухопътни, железопътни, въздушни, морски и мултимодални - до оптимизация на управлението на веригата за доставка, включително услуги за данъчно и митническо освобождаване. Тази обща експертиза на екипите на ЖЕФКО позволява на Групата да организира безпроблемни интерконтинентални потоци от врата до врата за клиентите си. 

ЖЕФКО Сърбия ще предлага цялата гама от услуги на ЖЕФКО Групата. Филиалът вече предлага нестандартни решения, специално адаптирани за сръбския пазар, като транспорт от и до Европейския съюз, Русия, Турция, решения, при които времето е от значение и решения за железопътен транспорт от Китай до Германия с 20-дневен транзит. 

"Нашата цел е да помогнем на клиентите си да повишат ефективността си и да намалят бизнес разходите си, като приложат нашите висококачествени стандарти и интегрирани решения за транспорт и логистика. В Сърбия също целим да прехвърлим опита си към местните фирми, които ангажираме в нашата бизнес система", добави Лъчезар Рубчев. 

Сподели