Достъпност

Жефко набира превозвачи

27 септември 2017

Уважаеми колеги,

Предоставяме ви информация за проектите, по които Жефко България в момента работи и има възможност да предложи сътрудничество:

За Композиции:

Вариант 1 : MEGA композиция тристранна щора, XL сертификат, алуминиеви дъски, с ADR (3,0 м постоянна височина) със стандартно оборудване (13 колана минимум, 2 групажни дъски, гумени подложки, 30 ъгъла).

Композицията ще извършва транспорти по следната релация -  Германия - - > Франция - - > Германия (и понякога Белгия и Холандия); и / или Германия - - > Италия - Франция - > Германия.

 

Вариант 2:  MEGA или Стандартна тристранна щора (при възможност с ADR), XL сертификат, алуминиеви дъски, със стандартно оборудване (13 колана минимум, 2 групажни дъски, гумени подложки, 30 ъгъла).

Композицията ще извършва транспорти по следните релации:  Германия - - > Франция/Италия/Швейцария/Испания/Холандия/Белгия/Великобритания - - > Германия. 

 

Гарантиран месечен пробег –9 000 км, с тримесечно изчисляване. Тоест 27 000 км за тримесечие, като е необходимо композицията(или заместваща такава) да е работила минимум 80% от тримесечието.   

При не достигане на гаранцията от 27 000 км, разликата, между изминатите по заявка километри и гаранцията, се заплаща на 50 % от цената на километър.

За всеки ден, в който камионът не работи поради поддръжка или почивка, както и празнични неработни дни от гаранцията се приспадат 450 км на ден.

 

За влекачи:

Необходими са ни влекачи, минимум Евро 5, за стандартни ремаркета, които ще се движат в Германия, Белгия, Франция, Англия, Испания. 

Заплащане на изминат километър, като отделно се плащат пътните такси в Германия, Франция, Белгия, Испания, като се изчисляват по програма PTV-Map&Guide (ver.2017). 

При разлика в предварително зададения маршрут, се преизчисляват както километрите, така и таксите.

 

Приблизителен пробег – 2500 / 3000 км на седмица.  

 

За всички проекти:

GPS проследяване на автомобилите е задължително, като ние трябва да имаме достъп до системата.

Изисква се стриктно спазване на товаро-разтоварни инструкции (включително авизо часове, смяна на палета и т.н.). 

Заплащане на изминат километър.

 

Плащане - 45 дни след получаване на оригинално CMR + прилежащи документи за всеки транспорт и ваша фактура – съществува възможност, падежът да започне след сканиране/получаване на всички документи към транспортите.

Фактурирането става автоматично с наша вътрешна система, на всеки 15 дни, която ще ви обясним, при интерес от ваша страна.

Също така има възможност за „факторинг“, чрез банка Сосиете Женерал, при преференциални условия.

 

При всякакви въпроси сме на ваше разположение.

 

За повече информация:

 

Йордан Саръиванов

 

Tel.  +359  (0) 2 902 6791 - Mob. +359 (0) 879 123 313 e-mail : yordan.saraivanov@gefco.bg 

Сподели