Достъпност

Споразумението на GEFCO България за сътрудничество с БДЖ

17 октомври 2019

Станимир Сяров, мениджър проекти – железопътен транспорт в GEFCO за България, Чехия, Румъния, Словакия и Унгария говори в интервю за списание „Логистика“ за споразумението за сътрудничество между GEFCO България и Българските държавни железници, като представя стратегията за развитие на железопътната транспортна дейност.

– Г-н Сяров, как се стигна до подписването на споразумение за сътрудничество между GEFCO и БДЖ? Какви са параметрите на това партньорство?

– Като логистичен доставчик на услуги от световен клас GEFCO предлага широк спектър логистични услуги и по-специално мултимодални решения, интегриращи сухопътен, въздушен, морски и железопътен транспорт. Никой друг логистичен доставчик не комбинира по такъв начин глобалното мултимодално присъствие с гъвкавостта и експертните познания, необходими за създаването на специфични интегрирани решения за всеки клиент. Ние не налагаме процеси на нашите клиенти, а предлагаме адаптирани решения за техните нужди.

Развитието на железопътните дейности на GEFCO съпътства компанията от нейното създаване през 1949 г. Стъпвайки на богатия опит на GEFCO в тази област, съвсем естествено се стремим към разширяване на ключовите ни партньорства. 

Както знаете, най-големият акционер в GEFCO е руската държавна железопътна компания, с която от десетилетия си сътрудничим, като развиваме различни проекти в железопътния сектор. Предвид сериозното развитие на българските и балканските клонове на компанията най-естествената крачка, която можехме да предприемем, беше да се подпише рамково споразумение с БДЖ. Целта ни е чрез това партньорство да предложим комплексни мултимодални схеми, съобразени с нуждите на нашите клиенти.

– Какви са ползите за бизнеса и клиентите от новата услуга?

– Железопътният транспорт има редица предимства в сравнение с останалите видове транспорт. Преди всичко това е най-надеждният вид транспорт, тъй като е най-малко уязвим от метеорологичните условия. Като компания, фокусирана върху точността и бързината на доставките, ние винаги се стремим да предлагаме на нашите клиенти най-добрите интермодални решения. Инвестирането и развитието на железопътния транспорт за нас означава повече сигурност за клиентите и партньорите – гаранция, че всички екологични рискове и възможни забавяния на доставките са сведени до минимум. 

Също така железопътният транспорт е с много по-ниски нива на въглеродни емисии и е много по-малко зависим от ограниченията на капацитета, отколкото сухопътния транспорт. За втора поредна година GEFCO постига намаление с около 2%на въглеродните емисии, свързани с транспорта, благодарение на специфичните действия, предприети през 2018 г. Част от тази положителна статистика се дължи на нашия ангажимент да разширим партньорствата си в сектора на железопътния транспорт, което е не само безопасен, но и екологичен начин за доставянето на стоки. В допълнение, цените и разходите на железопътния транспорт са по-стабилни в сравнение със сухопътния транспорт и са по-малко зависими от промените в цените на горивата. Днес, благодарение на намирането на надежден и опитен партньор, дъщерното дружество на компанията е в състояние да предостави всички тези предимства за клиентите и партньорите си в България.

– Какви са очакванията Ви за разгръщане на новото решение на българския пазар?

– Групата GEFCO покрива 300 дестинации по целия свят, в общо 47 държави, с 13 000 служители, 60 логистични платформи, 110 склада за готови автомобили и 130 въздушни и морски хъба. Като част от растежа нашата компания цели да свърже България с останалата част от глобалната ни мрежа. Следвайки философията за „Партньори без граници“ на компанията, ние се стремим да изследваме нови възможности и да интегрираме нови мрежи в нашето логистично семейство. Що се отнася до целите ни на местно ниво, фокусираме се върху това да помогнем на нашите настоящи и нови клиенти да имат стабилна и по-зелена верига за доставки.

– Кои са най-големите предизвикателства пред утвърждаването на това интермодално решение?

– Това, което компанията се стреми да предложи на клиентите си, са гъвкави решения, които да отговарят на най-комплексните нужди на веригата за доставки. Тук, в GEFCO България, ние се сблъскваме с различни предизвикателства всеки ден – оперативни, географски и специфични за сектора. Едно от най-големите ни предизвикателства е по-малкият брой на работещите интермодални терминали в България, но виждаме, че се работи в тази посока, и очакваме положително развитие на местния пазар.

– За компании от кои индустрии е предназначена новата Ви услуга?

– Като европейски лидер в автомобилната логистика компанията управлява около 60 000 транспортни средства и доставя 5 млн. превозни средства годишно в целия свят. Напълно в унисон с глобалната политика на компанията, най-голямата цел на GEFCO България е развиване на партньорства в автомобилния сектор и с производителите на автомобили, но също така разработваме и добри практики при доставката на селскостопанска техника, строителни материали, минна и добивна техника.

– Къде се намира основният интермодален разпределителен хъб на GEFCO в Европа? Как е организирана мрежата за жп товарни превози и кои са най-натоварените локации?

– Според мен някои от най-оживените интермодални центрове в момента са Дуйсбург, Копер и Ротердам. Дуйсбург е главният център за нашите железопътни потоци по линията Китай – Европа, с повече от 15 влака на седмица, пътуващи от Европа до Китай и обратно. Също така Дуисбург е основна пресечна точка в Европа за доставки на стоки, като завършени автомобили, електроника, машини и др.

– С какви темпове се развива пазарът за железопътните товарни превози в Европа? 

– Логистичният пазар е изключително динамичен и бързо развиващ се. Според последните прогнози се очаква до 2030 г. европейският пазар на сухопътни товарни превози да се увеличи с до 30%. В момента приблизителното дялово разпределение е 75% сухопътен товарен транспорт, 18% железопътен товарен превоз и 7% вътрешни водни пътища.

Днес 95% от търговията между Китай и Европа се осъществява през океана. Създаването на новия Път на коприната превръща железопътните решения в реална алтернатива на презокеанския товарен транспорт. Железопътният транспорт е два пъти по-бърз от океанския и 10 пъти по-евтин от въздушния. Той е 8 пъти по-добър по отношение на замърсяването на въздуха (почти емисионен фактор 9 по-ниски емисии на CO2) и следователно това е най-добрият начин за съвместяване на екологични и икономически цели.

– Какви са добрите практики на GEFCO при интермодалните превози в други страни, където групата оперира? 

– Компанията работи много добре с клиенти по линиите Европа – Китай, Европа – Турция, както и Германия – Узбекистан. Най-добрите практики са за следните отрасли – автомобилно, енергийно и минно оборудване.

– Кои са най-значимите иновации в производството на платформи за товарни превози по релси? 

– Съществуват съвременни концепции, които въвеждат нови стандарти на пазара на товарни превози. Съвсем скоро бяха представени платформени вагони с лека конструкция, които позволяват до 4 тона товарно предимство и 20% по-лека носеща конструкция. Железопътният пазар е изключително динамичен и развива нови технологии, чрез които да задоволи потребностите на своите клиенти.

Източник: https://bit.ly/31m6FZ7

 

Сподели