Достъпност

Резултати на GEFCO за 2016 г.: GEFCO Group, глобален участник в индустриалната логистика, отчита 4.2 милиарда евро оборот и солидни финансови резултати

29 май 2017

Курбьовоа, Франция, 29 май 2017 г. – GEFCO Group, глобален участник в индустриалната логистика и Европейски лидер в автомобилната логистика, генериран оборот от 4.2 милиарда € през 2016 г.

“2016 г. е една отлична година за GEFCO Group, резултатите от 2016 г. потвърждават нашия стратегически избор по отношение търговското фокусиране, както и оперативното съвършенство на GEFCO. Тези резултати отразяват нашата способност да добавяме стойност на всеки етап от веригата за доставки на нашите индустриални клиенти, което повишава тяхната конкурентоспособност. Освен това, след като предефинирахме нашето предлагане на пазара, имахме удоволствието да разширим нашия индустриален отпечатък с нови клиенти, като в същото време укрепихме партньорството с нашите исторически клиенти.”

Люк Надал, Председател на Борда на директорите на GEFCO Group, казва:

Потвърдени оперативни и финансови

 20152016

Разлика 2016/2015

Оборот (Милиарда €)

4.1744.228

+ 1.3 %

Оперативна печалба (приходи преди данъци, такси, лихви и амортизация)

130,8172,8

+ 32.1 %

    

През 2016 г. оборотът на GEFCO group надхвърли 4.2 милиарда €, което представлява увеличение с 1,3 % в сравнение със същия период на 2015 г.

Този ръст се дължи на комбинацията от добро представяне на Европейския автомобилен пазар със солидно фокусиране върху стратегическите клиенти.

Оперативната печалба възлиза на 172.8 милиона €, което представлява увеличение от 32.1% в сравнение с 2015 г. Това значително подобрение на рентабилността е резултат от проактивната политика на Групата да оптимизира покупките и да продължи да намалява фиксираните разходи. Това е в съответствие с плана за ефективност, започнат в средата на 2014 г. с цел по-голяма гъвкавост на разходите и бизнес модела за "леки активи'.

Ключовите фактори за този растеж са насочени към развитието на бизнес стратегията на GEFCO, като се съсредоточават върху гъвкавостта на разходите и оперативното съвършенство, както и върху засилената инвестиционна политика. Този подход, заедно с участието и ефективността на търговските екипи, засили позицията на Групата като един от десетте най-големи Европейски логистични интегратори и нейното глобално лидерство в областта на логистиката на готови автомобили (FVL).

Диверсификацията като катализатор на растежа

Резултатите на Групата от 2016 г. отразяват релевантността на нейната стратегия за диверсификация, както и отличното изпълнение на тази стратегия.

Създаден за отговори на логистичните предизвикателства на автомобилната индустрия, GEFCO е логистичен партньор на някои от водещите световни индустриални производители и доставчици, като управлява и оптимизира техните сложни вериги за доставки. Новите споразумения, подписани през 2016 г. с Renault, Nissan, VWG Audi, TOYOTA, BMW и Talgo, отново илюстрират способността на Групата да предлага иновативни, конкурентни и ефективни логистични решения за техните съответни индустрии.

Изключителното споразумение от 8 милиарда €, подписано с PSA Group за подкрепа на нейната глобална стратегическа амбиция чрез оптимизиране на нейната верига за доставки за повече от пет години, е нов знак за доверието към GEFCO и ефективността на неговите услуги. Това споразумение е във връзка с разработването и внедряването на глобални логистични и транспортни решения за трите марки на PSA Group: Peugeot, Citroën и DS. То включва управлението и оптимизацията на цялата верига за доставки, от доставката на компоненти за производствени и монтажни предприятия до дистрибуция на готови автомобили и резервни части.

В съответствие с диверсификационната си стратегия, през 2016 г. GEFCO подписа нови договори с клиенти, участващи в различни сектори като високотехнологично и домашно оборудване (Whirlpool, TPV  Technology) и пазарната линия "Наука за живота и здравеопазване" (Zentiva, Artsen Zonder Grenzen (Лекари без граници) Нидерландия, CEVA Santé Animale, Румъния). 

Разширение в световен мащаб

С международна мрежа, покриваща 300 местоположения, GEFCO предлага персонализирани логистични решения за подпомагане на развитието на своите международни клиенти.

През 2016 г. успешната интеграция на холандската компания IJS Global, специализирана в спедицията, засили присъствието на GEFCO в световен мащаб, както и предлагането й в най-големите световни складови площи в Китай, Южна Азия и Австралия, а също и в САЩ.

Придобиването на IJS Global даде възможност на Групата да увеличи броя на своите дъщерни дружества на 45 и да предостави на своите индустриални клиенти глобална логистична оферта на петте континента. Освен това, тъй като холандската компания е специализирана в транспорта на фармацевтични, високотехнологични и авиокосмически продукти, това придобиване също ускори диверсификацията на клиентското портфолио на GEFCO.

Перспективи

В една доста положителна икономическа среда, въпреки че все още има някои неясноти, GEFCO Group работи за постигане на растеж и изпълнение през 2017 г., по-специално чрез:

  • неговата способност да отговаря на изискванията на клиентите, като в същото време предлага оперативно съвършенство.
  • неговото ефективно управление на разходите в съчетане с гъвкав бизнес модел и глобална мрежа, за да покрие нуждите на своите индустриални клиенти.

Тези активи ще позволят на GEFCO Group да повиши своята конкурентоспособност и да увеличи рентабилността си.

“През 2016 г. стратегически нови клиенти избират да работят с GEFCO Group, което показва нашата привлекателност и нашия опит в оптимизирането на сложните вериги за доставки в световен мащаб. През 2017 г. нашата цел е да разширим нашия бизнес за Логистика на готови превозни средства, като същевременно продължаваме да развиваме опита си в областта на наземните операции, складиране и опаковки за многократна употреба, спедиция и 4PL чрез тестване на нови технологии и сключване на нови партньорства. В този контекст, GEFCO стъпва и развива дейност в електронната търговия в областта на сложните продукти и входящата логистика ".

Люк Надал в заключение:

GEFCO Group

GEFCO предлага да разработи и да внедри логистични схеми заедно с производителите, като източник на добавена стойност, който да повиши тяхната конкурентоспособност. Ефективността, която GEFCO предоставя на своите клиенти, се основава на опита, придобит през последните 65 години, особено в автомобилната индустрия, един от най-сложните и взискателни сектори. Представена в 150 страни, GEFCO е една от топ 10 Европейски Групи. През 2016 г. тя е достигнала оборот от 4.2 милиарда € и е осигурила работа на 12,000 служители. С повече от 300 бизнес локации в световен мащаб, GEFCO развива своите дейности на петте континента.

Уебсайт: www.gefco.net   

Twitter: @GEFCO_Group

Контакти с медиите

ЕРИК ШУВЕЛО / КЛАУДИЯ РУ

Вебер Шандвик

Тел.: +33 (0)1 47 59 56 57 / 56 27

echauvelot@webershandwick.com / croux@webershandwick.com

Сподели