Достъпност

ГРУПА GEFCO РАЗШИРЯВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ ЗА МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ С КИТАЙ

01 февруари 2016

Развитието на промишленото производство в Азия и появата на нови центрове за ресурси във вътрешността на Китай предизвикват нови нужди по отношение на транспорта между Китай и Европа. 

Това предложение се движи между две оси. Първата използва Северния път през Транссибирската железница, до която GEFCO има привилегирован достъп, благодарение на един от главните си акционери, Руската железница (РЖД), а другата е на Юг, минавайки през Казахстан, за да достигне европейския пазар. GEFCO, която има солиден опит в железопътния транспорт на завършени автомобили, контейнери и извънгабаритни стоки, предлага железопътен транспорт без прехвърляне, комбиниран транспорт железница-път, отделни вагони или цели влакове транспорт, свързани с операции с добавена стойност, като митническа и фискална оптимизация.

Железопътният транспорт предлага много активи: два до три пъти по-бърз от транспорта по море, определено е подходящ за чувствителна стока, тежко оборудване с добавена стойност или пратки с голям обем. Това е сигурен и устойчив начин за транспорт, по-бърз от морската спедиция и предлагащ стабилни цени в сравнение с други видове транспорт.

Сподели