Достъпност

Глобални логистични решения в услуга на конкурентността и интернационализацията на промишлените клиенти

19 октомври 2016

GEFCO, глобален участник в индустриалната логистика и европейски лидер в автомобилната логистика, представя новото си предложение за услуги, посветени на веригата за доставка, ключов фактор за конкурентността на клиентите й.

Изправени пред променяща се и сложна среда, фирмите се нуждаят от гъвкав и структуриран партньор, който постоянно предоставя решения за оптимизация на доставките. Ключовият приоритет на GEFCO е да бъде част от стратегията за растеж на клиентите си. "Амбицията на GEFCO е да проектира предложения, които отговарят на нуждите и конкретните изисквания на клиентите си и да подкрепя развитието им, като комбинира конкурентност и надеждност през веригата си за доставка, и накрая трансформирайки я във верига от ценности", каза Емануел Арно, изпълнителен вицепрезидент по продажби и маркетинг.

Трансформиране на веригата за доставки във верига от ценности

Проектирани изцяло и наново, за да отговорят на нуждите за интернационализация, гъвкавост, конкурентност и иновация на логистичните организации, новите решения в предложението на GEFCO дават добавена стойност на всеки елемент от веригата за доставка, като гарантират на клиентите на компанията сигурност и постоянство на логистичните им потоци, както на национално, така и на международно ниво. 

Това ново предложение включва:

  • три нива на услуги: CORE FREIGHT, INTEGRATED LOGISTICS, STRATEGIC-XPERT 
  • две кръстосани експертизи: INDUSTRY SOLUTIONS, GEO-GATEWAY
  • предложение с индивидуално разработена услуга: ONE TIME SOLUTIONS

ТРИ НИВА НА УСЛУГИ: CORE FREIGHT, INTEGRATED LOGISTICS и STRATEGIC-XPERT

  • INTEGRATED LOGISTICS: ДНК-ТО НА GEFCO

INTEGRATED LOGISTICS е ДНК-то на GEFCO и основата на новото предложение, за да оферира решения за доставка и дистрибуция от врата до врата на промишлена логистика и дистрибуция на завършени продукти, автомобили и резервни части. Това предложение разчита на всичките ни стандартни транспортни услуги, основния транспорт (въздушен, сухопътен, морски и железопътен транспорт, както и свързаните митнически операции), допълнени от решения с добавена стойност: съхранение и взимане на поръчки, управление на многократни опаковки, митнически решения и данъчно представителство, които представляват уникална компетенция на пазара за транспорт и логистика.

За да предоставят 360° видимост, тези интегрирани решения, наблюдавани чрез нашия клиентски портал, се управляват от контролна кула: уникален оперативен контакт или структура, посветени на постоянната оптимизация и подобрение на предлаганите услуги.

Благодарение на плътността на интегрираната си мрежа, с повече от 400 бизнес локации по целия свят, оперативна надеждност и решения с добавена стойност, които са уникални на пазара, GEFCO предлага на клиентите си оптимизация и управление на потоците нагоре и надолу по веригата за доставка.
Благодарение на "INTEGRATED LOGISTICS", GEFCO осигурява същата видимост, ефективност и простота към индустриите по цялата им верига за доставка и участва в подобрението на работата и продуктивността на веригата.

  • CORE FREIGHT: ОПЕРАТИВНО ПРЕВЪЗХОДСТВО 

GEFCO предлага пълен диапазон услуги за пътен транспорт (международно и вътрешно групиране, LTL/FTL), въздушен (консолидиране, директни и услуги при спешни случаи) и морски транспорт (LCL/FCL) и редовни връзки чрез железопътен транспорт.

Благодарение на оперативната си експертиза и инструментите за проследяване, GEFCO осигурява стандартизирано управление на потока, сигурност на стоките, както и спазване на крайните срокове.

Следователно, надеждността на основния транспорт на GEFCO е една от съществените основи за надеждност на решенията ни от врата до врата, които са основният бизнес на Групата. 

  • STRATEGIC-XPERT: ГАРАНТИРАНЕ НА РАБОТАТА И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКА

Оптимизиране управлението на потока, максимизиране на видимостта и генериране на продуктивност – за да се справи с тези стратегически въпроси, GEFCO предлага LLP (водещ логистичен доставчик) и 4PL (интегратор на логистични услуги). Екипът й от експерти търси ежедневно устойчиви икономии от мащаба за промишлеността, докато осигурява близък контрол на операциите си чрез веригата си за доставка.

Като LLP, GEFCO предоставя управление и пълен контрол на веригата за доставка за клиенти, които искат да се фокусират върху основния си бизнес.

Като предлага 4PL решения, GEFCO предоставя техника, която позволява оптимизация на критичните нива в бизнеса: планирането, закупуването, физическите потоци, фактурирането на финансови услуги и услуги, свързани с информация за клиентите. Ядрото й от експерти в митническото и данъчно инженерство развива индивидуализирани решения за оптимизация на митническото и данъчно представяне, за да комбинира конкурентност и сигурност.

ДВЕ КРЪСТОСАНИ ЕКСПЕРТИЗИ: INDUSTRY SOLUTIONS и GEO GATEWAYS

  • INDUSTRY SOLUTIONS: ПОДХОД СПОРЕД СЕКТОРА

За да подкрепи международното развитие на клиентите си и да се справи по-добре с техническата, регулаторна или търговска специфика, GEFCO предоставя предложение в зависимост от сектора. По този начин GEFCO има решения за международна верига за доставка, създадени за различни индустрии: например автомобили, двуколесни превозни средства, електроника, аеронавтика, отбрана, промишленост, hi-tech, опаковане и извънгабаритни материали, потребителски стоки/бързооборотни потребителски стоки (FMCG). 

Управлявано от екипи, наясно с проблемите на всеки сектор, предложението на GEFCO се базира на стабилна организация, от проектиране на потоците на доставка и централизиран контрол, до измерване на работата и постоянно подобрение на процесите. 

  • GEO-GATEWAY: СВЕТА В РЪЦЕТЕ ВИ, В ПЪЛНА БЕЗОПАСНОСТ

За да предостави конкретно решение за географските проблеми на клиентите си, GEFCO разработи GEO-GATEWAY, индивидуализираното й решение, което да придружи клиентите към приоритетни пазари. 

Предложението GEO-GATEWAY включва мултимодални решения от врата до врата за пратки до/от стратегически региони, като Русия, държавите от ОНД (Общност на независимите държави) и балтийските държави (Gateway 1520), Източна Азия или Северна Африка (Maghreb Gateway).

GEFCO осигурява на клиентите си оптимален достъп до тези пазари, като разчита на знанията си за спецификата на всеки континент (лингвистична, географска, регулативна или икономическа). 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С КОНКРЕТНИ УСЛУГИ: ONE TIME SOLUTIONS

  • ONE TIME SOLUTIONS: ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ НУЖДИ

ONE TIME SOLUTIONS предлага индивидуализирани решения, които отговарят на конкретните и непосредствени нужди на клиентите на компанията: спешна доставка, промишлени проекти или логистика на събития.

Като експерт в управлението на проекти, GEFCO използва, при поискване, собствена организация с конкретни оперативни и човешки ресурси, за да осигури прехвърляне на фабрика или производствен отдел, транспортиране на извънгабаритна изложба по света.

Благодарение на това ново предложение, GEFCO, водещ интегратор на логистични услуги, подкрепя по най-добрия начин развитието на клиентите си, като предоставя конкурентност и надеждност по цялата им верига за доставка.

Сподели