Достъпност

GEFCO получи Ecovadis Platinum

19 април 2022

GEFCO получи ниво EcoVadis Platinum за 2022 г. за представянето си по отношение на устойчивостта през последните дванадесет месеца и признавайки ангажиранността в прилагането на устойчиви принципи по веригата, ръка за ръка с нашите партньри 

EcoVadis е един от доверените световни доставчици за оценка на устойчивост на бизнеса, интелигентност и инструменти за подобряване производителността на глобални вериги за доставки; присъждане на медали - от платина до бронз, за възнаграждаване постиженията на своите членове за устойчивост.

GEFCO е част от мрежата EcoVadis повече от пет години, присъединявайки се към световна група от компании-членки, всички работещи по една методология за оценка, сътрудничество и подобряване ефективността на устойчивостта, за насърчаване прозрачността и иновациите и ускоряване на растежа.

 

Горди сме, с EcoVadis Platinum Rating, което поставя GEFCO в топ 1% от най-добрите в класа компании по отношение на околната среда, труда и човешките права, етиката и устойчивите обществени поръчки.

Ан-Бриджит Шпицбарт

Вицепрезидент, Оперативни постижения и устойчивост, GEFCO.

Електронна книга: Устойчивото предимство

Открийте електронната книга за устойчивото предимство, създаващо екологични ефективности във веригата на доставки

След като пандемията очерта може би...

Изтегли

Сподели