Достъпност

GEFCO инвестира в професионализма на своите служители с дигитално обучение GEFCO България развива уменията на своите служители чрез GEFCO University

24 май 2019

Днес GEFCO е символ в областта на идустриалната логистиката. Тя е една от десетте най-големи европейски групи и продължава своето международно развитие, обслужвайки своите индустриални клиенти в области с висок растеж: Централна Азия, Близкия изток, Централна и Източна Европа, Източна Азия, Индия и Южна Америка.

Обучението на служителите е крайъгълен камък в стратегията на Групата, тъй като стратегическата визия на GEFCO отчасти се основава на амбициозната политика за обучение. От няколко години компанията отделя значителни ресурси за развитието на професионализма и конкурентността на  своите служители като ги насърчава да станат дейни участници в собственото си развитие.

GEFCO разчита на гъвкава и талантлива работна сила и глобална мрежа, която предоставя на нашите клиенти и партньори интелигентни и гъвкави решения, като част от нашата „култура на неограничена близост“ (Infinite Proximity™). Следвайки идеята за подкрепа в развитието на служителите и като гаранция, че всеки има подходящите умения да ръководи организацията в бъдеще, наскоро, през април, GEFCO България обяви GEFCO University за всичките си служители.

 

Създаваме утрешните лидери днес

GEFCO University е нашата иновативна нова онлайн платформа за обучение и развитие. Тя обединява всички наши текущи програми и материали за развитие на едно място, създавайки една библиотека за обучение на служителите. Платформата е достъпна 24/7/365, което позволява на служителите от цялата група по света, включително GEFCO България, да могат да решават какво и кога биха искали да научат.

Всеки има различни нужди за своето развитие. Въпреки това, GEFCO България се стреми да насърчи всички служители да инвестират поне 1 час седмично в собственото си развитие чрез платформата. По време на стандартния работен ден ще бъдат организирани бизнес критични и задължителни обучения. Платформата обаче предоставя на всеки възможността да получи допълнителни обучения, когато пожелае.

 

Тренировъчни програми за диспечери

Силното бизнес развитие на GEFCO България предлага на служителите множество възможности за кариерно развитие както и възможност да се превърнат в разпознаваеми професионалисти в бранша. Екипът на диспечърите преминава специални тренировъчни програми съответно за обучение за „твърди умения“ във Виена и за „меки умения“ в Прага. Обучението за „твърди умения“ дава силно разбиране на бизнес функционалността, включително правни аспекти, верига на доставки, закупуване, продажби и т.н., а програмата за „меки умения“ е съсредоточена  в това как най-добре да се управляват личните способности за осигуряване на по-добро обслужване на клиентите, което е в основата на „култура на неограничена близост“ на GEFCO.

 

GEFCO България приветстваме студентите!

За да продължи подготовката си за бъдещето, GEFCO наема голям брой млади висшисти. В момента 17% от нашите служители са под 30 години. В съответствие с визията на Групата, GEFCO България редовно участва в кариерни събития за студенти и млади специалисти. Наскоро GEFCO България взе участие в най-големия кариерен форум в страната "Национални дни на кариерата" в София. Групата GEFCO знае, че работата е важна част от живота на всички, затова искахме да се срещнем с млади хора, които току-що са завършили или притежават минимален опит и също така, с хора, които биха искали да променят сферата си на развитие.

Сподели