Достъпност

GEFCO БЮЛЕТИН № 3

31 май 2016

Прочетете пълната версия тук.

Югоизточна Азия, един променящ се регион

Според МВФ АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия) +3 (Китай, Япония и Южна Корея) е била втората най-голяма икономическа зона в света през 2014 г., с БВП 18,3 млрд. щатски долара, като е следвала по петите ЕС, чиито БВП е възлизал на 18,5 млрд. щатски долара. В последните няколко години зоната претърпя устойчив растеж, въпреки лекия спад през 2015 г. Макар че през 2015 г. АСЕАН записва най-ниския си процент на растеж (4,5%) от 2009 г. насам, Асоциацията продължава да бъде движеща сила в световния икономически растеж.

Относителното забавяне и икономическо ребалансиране на Китай от индустрия към услуги, и от инвестиции към консумация, също носят своите плюсове на зоната. Виетнам, например, се възползва от китайските пренасочвания към текстилната индустрия и сектори с по-висока добавена стойност, като електроника и мобилни телефони.

GEFCO търси да диверсифицира клиентското си портфолио в Югоизточна Азия

Отвъд автомобилната индустрия, GEFCO възнамерява да развие дейности в текстилната промишленост, електрониката, вторични култури (като ориз или кафе) и мебелите, които представляват значителни възможности за движение, което да стартира от АСЕАН, в рамките на подхода "глобален източник". Относно вносните стоки, потоците от Европа за фармацевтични компоненти или продукти също представляват възможност, особено след октомври 2015 г., когато беше придобита IJS Global, специализирана в логистиката за фармацевтичната индустрия. Пазарът за двуколесни превозни средства е обещаващ в Югоизточна Азия, особено във Виетнам и Тайланд.

ПАЗАРНИ НОВИНИ

  • GEFCO Обединено кралство разширява партньорството си с Caterpillar, като разработва рециклиращи се опаковки 
  • GEFCO Германия е първият обект за пътен транспорт, получил сертификат за Добра дистрибуторска практика (GDP)
  • GEFCO Турция пренася KRONE оборудване в региона Магреб

GEFCO БЮЛЕТИН № 3

docx, 368 KB

Изтегли

Сподели