Достъпност

Центърът за споделени услуги (SSC) на GEFCO България

19 ноември 2019

Създаден, за да отговори на потребностите на настоящия технологичен свят, следвайки идея на централата на компанията във Франция, вътрешният аутсорсинг център има за цел да оптимизира бизнес процесите чрез преместване на оперативни дейности от една страна в друга или създаване на т. нар. „аутсорсинг дейност“.

Shared Service Center (SSC) е най-младият и успешен отдел на GEFCO България. Създаден, за да отговори на потребностите на настоящия технологичен свят, следвайки идея на централата на компанията във Франция, вътрешният аутсорсинг център има за цел да оптимизира бизнес процесите чрез преместване на оперативни дейности от една страна в друга или създаване на т. нар. „аутсорсинг дейност“.

 „Поставихме основите на този проект през 2014 г. само с четирима души екип. Щастливи сме, че днес в отдела работят успешно над 80 специалисти, разделени в 10 екипа, които извършват множество административни, счетоводни, финансови, технически и оперативни дейности“, сподели Милена Кирилова, мениджър на SSC, като разясни, че в центъра работят експерти, които имат знания в различни области на информационните технологии и системи като SAP, INES, Call flow, Sidetrade, Tessi, NOMAD, NOSTRA, OMS и владеят едни от най-разпространените европейски езици – английски, немски, полски, чешки, словашки, унгарски и турски.

 „Ефективните резултати при изпълнението на проектите на SSC носят добавена стойност за работата на компанията в световен мащаб.“ допълни Кирилова.

В момента SSC на GEFCO България извършва аутсорсинг услуги за 22 от дъщерните дружества на компанията по целия свят, като следи за ефикасността на процесите и гарантира най-доброто административно обслужване.

Сподели