Достъпност

2020 - година на динамиката и правилния фокус за GEFCO България

03 март 2020

През 2020 г., развитието на GEFCO България логически ще следва стъпките, които направихме през изминалата година. Една от тях е създаване на оперативна платформа, която да обслужва клиенти, търгуващи с фармацевтични продукти, отразявайки ангажимента на Групата за предлагане на услуги с високо качество.

Фокусът ще бъде не само върху превозите по шосе, но и върху въздушните пратки, тъй като вярваме, че само по този начин могат да бъдат преодолени ограниченията във времето, както и специфичните условия за контрол на температурата, които са от съществено значение при превоза на тези специфични продукти. Като следваща основна стъпка за развитие предвиждаме разширяването на услугата „железопътен транспорт“ и по-конкретно за дестинации от Централна, Западна Европа и Близкия Изток.

Също така, през изминалата година бе регистриран спад в обемите на транспортирани автомобили и компонентите за тях в Централна и Западна Европа, или така наречените първосигнални стъпки към икономическа криза. Чрез правилния фокус към пазара и предоставяните от нас услуги, вярваме, че ще можем да посрещнем евентуална криза съвсем спокойно, а защо не и да я превърнем в нова възможност. Тази стратегия би гарантирала спокойствие не само на нас, но най-важно – на нашите клиенти и партньори.

Сподели