Достъпност

2015 ГОДИНА - НОВ СЪЩЕСТВЕН ЕТАП В ЕКСПАНЗИЯТА НА GEFCO

24 май 2016

Групата GEFCO, глобален участник в индустриалната логистика и европейски лидер в автомобилната логистика, генерира оборот от 4,2 милиарда евро през 2015 г., което е повишение с 3% в сравнение с 2014 година. Люк Надал, председател на Управителния съвет на група GEFCO, сподели: "GEFCO постигна добри резултати през 2015 г. при нестабилна глобална икономическа среда и успя да подсили допълнително позицията си на доставчик на глобални логистични решения. Групата разшири международното си присъствие, като стартира дейности в нови държави и придоби холандската компания IJS Global, като същевременно разшири предложенията си за спедиторство и портфолиото си от клиенти. Виждам представянето на Групата като реално доказателство за доверието на клиентите ни в опита на GEFCO: те знаят колко много екипите на GEFCO са посветени на добавянето на стойност във всеки етап от тяхната логистична верига."

Стабилна финансова ситуация в подкрепа развитието на Групата

 2014 г.2015 г.

Изменение 2015 г. спрямо 2014 г.

 

Оборот на GEFCO (млн. евро)

4 0534 174

+3%

EBITDA[1] (млн. евро)

160131

-18%

 

През 2015 г. Групата GEFCO постигна оборот от 4,2 милиарда, което е повишение с 3% в сравнение с 2014 година. Групата генерира 173 млн. евро свободен паричен поток за три години, с много малко задължения, което показва стабилното й финансово състояние. Планът за действие, стартиран в средата на 2014 г., за увеличаване гъвкавостта на разходите, заедно с бизнес модела за "леки активи" на Групата, допринесе за ефективното управление на разходите от компанията. Междувременно.

Групата продължи да разширява портфолиото си от клиенти и постигна увеличение от 9,5% в приходите си чрез международни промишлени клиенти. 

EBITDA е по-нисък от предишната година (-18%). Спад в цените на петрола, тежкото отражение на икономическата криза върху държави като Русия и Бразилия, и трудностите, изпитвани от автомобилните производители в Латинска Америка и Русия, са ключовите причини за това влошаване.

В заключение непрестанните усилия на екипите на GEFCO поставиха солидни основи за бъдещето и позволиха на Група GEFCO да запази позицията си в топ десет на европейските логистични интегратори и статуса си на номер едно в Европа за логистика на завършени автомобили.

Диверсификацията като катализатор за растеж

Растежът на дейността на Групата демонстрира приложимостта на нейната стратегия за диверсификация и успешното й изпълнение.

Създадена през 1949 г., за да се справя с логистичните предизвикателства на автомобилната индустрия, GEFCO си партнира с много производители и доставчици на автомобили по света, за да управлява и оптимизира комплексните им вериги за доставка. Плодотворното сътрудничество с DACIA, довело до 600 000 автомобила, доставени за 10 години, и 7-годишния договор, подписан с PSA Peugeot Citroën за управление на автомобилния им завод във Франция, представляват получено през 2015 г. доказателство за качеството и признанието на тази експертиза. 

Междувременно GEFCO успешно разгръща стратегия за диверсификация, за да усили бъдещия си и печеливш растеж, като подкрепя развитието на индустриалните си клиенти по целия свят с глобални логистични решения. Из най-добрите постижения на 2015 г. можем да споменем успешните планове за мултимодален транспорт, създадени и осъществявани от GEFCO за Schneider Electric в Европа и на Балканите, за Alstom Transport между Франция и Казахстан, както и за Eska Graphic Board, холандски производител и износител на висок клас графичен картон от Холандия към останалата част от света.

GEFCO също успешно разработва своите 4PL  дейности като логистичен интегратор. Освен договора си с General Motors, стартиран през 2012 г, Групата разшири портфолиото си през 2015 г. с договор с Ferronordic Machines за управление на мултимодалните потоци в Русия за тежки и извънгабаритни машини на Volvo Construction Equipment.  

Забързване на глобализацията, друг съществен етап от стратегията на GEFCO

С интерконтинентална мрежа с 300 локации по света, GEFCO предлага от край до край решения според конкретния случай, в подкрепа на международното развитие на клиентите си. 2015-та беше година на развитие на международната мрежа на Групата. GEFCO откри четири нови филиала в Сърбия, Гърция, Виетнам и Южна Корея, като подсили международното си присъствие в Европа и Азия. Тези държави служат за стратегически регионални центрове на дейностите на Групата. Например, пристанището Бусан в Южна Корея е 10-то най-голямо световно пристанище по отношение на карго трафика и присъствието на GEFCO позволява на компанията да предоставя още по-бързи и конкурентни логистични решения на своите глобални клиенти производители.

През октомври 2015 г. GEFCO придоби и холандската спедиторска компания IJS Global. Присъстваща в 16 държави, с оперативни центрове във Великобритания, Холандия, Австралия, Китай, Югоизточна Азия и САЩ, компанията засили присъствието на GEFCO, предлагайки първите две основни географски области в спедиторската дейност, т.е. Китай и Югоизточна Азия, от една страна, и САЩ от друга. Това географско разширение увеличи броя филиали до 44 и GEFCO вече може да предоставя услуги на индустриални клиенти на пет континента. Придобиването на IJS Global също позволи на GEFCO допълнително да разнообрази портфолиото си от клиенти, тъй като компанията се специализира в транспорт на фармацевтични, високотехнологични или авиационно-космически продукти.

Люк Надал добавя: "2015 г. определено беше нов съществен етап в експанзията на GEFCO и глобализацията за по-добра подкрепа на клиентите ни, изправени пред все по-комплексни логистични предизвикателства. Мисията на нашата Група е да им помогнем да трансформират логистичните си вериги във вериги със стойност, сега и в дългосрочен план."

[1]  Приходи преди лихви, данъци, обезценка и амортизация

Сподели