Науки за живота и здравеопазване

Специалистите от нашата индустрия разработват интегрирани логистични решения, пригодени и съответстващи на нуждите на клиента, за да отговорят на все по-големите изисквания на индустрията в сектора на науките за живота и здравеопазването, с помощта на нашите инвестиции в технологичните иновации. Нашият отдаден и проактивен подход ни дава възможност да станем предпочитан доставчик на логистични услуги за редица клиенти от областта на науките за живота и здравеопазването. 


Производство

Дистрибуция

Прозрачност по веригата за доставки

Лабораторни заводи за доставка и производители на фармацевтични продукти

Лабораторни заводи за доставка и производители на фармацевтични продукти

Стратегическо сътрудничество с партньорите по веригата за доставки 
 • Решения от врата до врата: по въздух, презокеански, железопътни и сухопътни мултимодални решения 
 • Складиране с температурен контрол 
 • Подходящо активно и пасивно термично опаковане 
 • Температурно контролиран транспорт
 • Контролна кула
 • Уеб платформа за сътрудничество 
 • Обмен на електронни данни (EDI)

Персонализирано решение за Вашите продукти

   
Фармацевтика   Медицински уреди и диагностика   Хуманитарни помощи

 

Съответствие*

 • Притежател на разрешително за търговец на едро
 • Сертификат за съответствие с Добрите дистрибуторски практики (2013/C 343/01)
 • Интегрирана система за управление на качеството 
 • Сертификати за качество и защита на околната среда (ISO 9001 - ISO 14001)
 • Сертифицирано по IATA CEIV 
 • EcoVadis (златно ниво)

Secure

 • Сигурен транспорт и складиране 
 • Съответствие с TAPA*
 • Подробен процес за оценка на риска 
 • Специални превозни средства и GPS проследяване. Проследяване в реално време 24/7/365 

* Подробен списък на нашите съответствия и дейности по обекти се предоставя при поискване 

Специалисти

 • Специална стратегическа пазарна линия с международен екип от специалисти 
 • Възможности за осигуряване на температурен контрол 

Ефективност

 • Сигурна IT система
 • Глобална интегрирана мрежа
 • Икономически изгодни решения

Защо GEFCO?

Топ 10 в Европа

€ 4,2 милиарда оборот

Повече от 400 съоръжения по света 

• Транспорт и съхранение на опасни стоки 
• Сигурни решения за контролирани лекарства
• Спешни услуги
• Митническо и данъчно представителство
• Температурно картографиране
• Пълна проследимост (Track & Trace)
• Ключови показатели за ефективност и управление на ефективността 

 

          Cвържете се с вашия експерт по логистика на GEFCO            

 

GEFCO предлага интегрирани решения с цел оптимизиране на Вашата логистика: 

СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Професионализмът на GEFCO е насочен към сектора на науките за живота и здравеопазването 

       Прочетете повече       

СКЛАДОВО СЪХРАНЕНИЕ

Възможности за температурен контрол 

       Прочетете повече       

СПЕШНИ ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ

Спешни и персонализирани услуги 24/7/365

       Прочетете повече       

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

Високи оперативни резултати в световен мащаб  

       Прочетете повече