Достъпност

Търговия на дребно

Логистични решения, специално проектирани да устоят на един динамичен дигитален свят

Търговци на дребно или участници в електронната търговия, винаги трябва да разчитате на конкурентни и гъвкави решения за веригата от доставки

Въз основа на нашия опит, ние подпомагаме Вашите трансформации, за да подобрявате представянето си и ефективността на Вашата верига за доставки ежедневно.

Посрещнете всички настоящи и бъдещи предизвикателства

Решения за веригата за доставки, предназначени за търговците на дребно

Търговията на дребно е сектор, подложен на дълбоки промени. Въз основа на нашите експертни познания във Вашия сектор, ние развиваме иновативни решения за посрещане на Вашите предизвикателства: глобализация и регионализация на източниците на доставки, всестранни стратегии, фрагментиране и ускоряване на потока, конкуренция, сезонност и задържане на клиенти.

Доставка до Вашите дистрибуторски центрове

Подсигуряване и ускоряване на доставките до Вашите центровете 

Нашите експерти Ви съдействат в посрещането на всички предизвикателства със специализирани или споделени решения.

 • Решения за международен транспорт (спедиция): въздушен, морски, автомобилен и железопътен транспорт
 • Сигурен транспорт и управление на Вашите високи и тежки продукти
 • Специализирани решения за консолидация (cross-docking, CFS ...)
 • Съхранение и подготовка на поръчки: опаковане, етикетиране, разделяне, обединяване ...
 • Оптимизиране и управление на митническите операции
 • Стандартни, спешни или доставки с фиксирана дата 

Синхронизиране на Вашите потоци по разпространение чрез нашата специализирана Контролна кула

Мониторинг на потоците

Увеличаване честотата и фрагментацията на потоците изискват точно и гъвкаво управление. Екипите от нашите контролни кули са на Ваше разположение, за да гарантират динамичната оптимизация на потоците и максимална наличност на Вашите продукти.

 • Управление на поръчките (приемане, консолидация ...)
 • Планиране на поръчки за транспорт
 • Фактуриране
 • Управление на ефективността (KPI's)
 • Управление на операции по промоции
 • Управление на връщанията
 • Инженеринг на динамичните потоци 

Ускоряване на крайната дистрибуция на Вашите продукти

Нашите екипи Ви съдействат, с цел гарантиране на персоналното обслужване на клиентите

 • "Cross-dock" решения за управление на доставките Ви от множество доставчици и консолидиране на поръчките от платформа или място за продажба
 • Доставки в центъра на града и търговски центрове
 • Управление на Вашите сезонни и промоционални операции
 • Решения за транспортиране на високи и тежки продукти

Оптимизация и опростяване на управлението на Вашите връщания

Екипите ни осигуряват оптимална ефективност с цел гарантиране удовлетвореността на Вашите клиенти

 • Уеб платформа за управление на връщанията
 • Контрол на върнатите артикули
 • Мониторинг на потоците съгласно предварително дефинирани процеси

Защо GEFCO?

 • Опростеност

  • Една точка за контакт
  • Интегрирани логистични решения
  • Управление на Вашите митнически процедури
 • Ефективност

  • Оперативно съвършенство
  • Оптимизация на разходи
  • Скъсено транзитно време
 • 360° видимост

  • Проследяване на Вашите операции в реално време
  • Управление на ефективността
  • Контрол на международните потоци чрез Контролна кула

Сподели