Достъпност

Логистика на селскостопанските машини

Ефективни и гъвкави логистични решения от край до край

Като участник в индустрията на селскостопански машини, смятате ли веригата за доставки за стратегическа?

Търсите ли гъвкави логистични решения, способни да се адаптират към сезонноста на вашия пазар? Абсолютно задължителна ли е видимостта във вашата верига за доставки? Въз основа на нашия опит в индустрията на селскостопански машини, ние разработихме специфични логистични решения в глобален мащаб, обхващащи всеки аспект от вашата верига за доставки; събиране на компоненти до вашите локации, дистрибуция на вашата селскостопанска техника и резервни части.

Решения за вериги за доставки, съобразени с индустрията на селскостопанските машини

Вашата верига за доставки на селскостопанска техника се разширява в световен мащаб. Тя става все по-сложена, движиейки се  от сезонността, метеорологичните условия, бързото развитие на технологиите и все по-големите очаквания и изисквания от страна на клиентите. Ние доставяме конкурентни индивидуално изготвени решения, напълно адаптирани към логистиката на вашите продукти, за да рационализираме вашето производство и да оптимизираме дистрибуцията на вашето оборудване и резервни части.

Входяща логистика

Подкрепа на вашата транспортно-логистична пордуктова стратегия 

Ние проектираме и оперираме конкурентни логистични решения, предназначени да осигурят своевременно снабдяване на вашия завод и склад, за да ускорят времето ви за излизане на пазара:

 • Управление на доставките на компоненти от вашите локални и международни партньори  
 • Спедиторски решения: въздушен транспорт, океански транспорт, международен сухопътен транспорт, железопътен товарен превоз
 • Cross docking за консолидация и деконсолидация на товари
 • Управление на запасите в близост до поточната линия, последователни доставки, запълване на продуктовата линия
 • Решения за управление на опавковките за многократна употреба и  техното индивидуално позициониране
 • Оптимизиране и управление на митнически операции и фискално представителство
 • Индустриален капацитет за сглобяване на компоненти

Изходяща логистика

Оптимизиране на времето за доставка на висококачествени и извънгабаритни машини за захранване на вашата дистрибуторска мрежа

Нашите специализирани екипи подкрепят вашата компания в изграждането на трайни решения, обхващащи съхранение, транспорт и крайна дистрибуция, за да увеличат удовлетвореност на вашите клиенти:

 • Инспекция преди и след доставката
 • Операция след производство (PPO): подготовка и персонализиране
 • Управлени на качеството и съхранение в складове под митически контрол
 • Мултимодално управление на транспорта: сухопътен, океански, речен, железопътен транспорт
 • Решения до ключ за вашите извънгабаритни и тежкотоварни товари по целия свят
 • Оптимизиране и управление на митнически операции и фискално представителство
 • Доставка на машини до вашите представители и крайни клиенти

Оптимизиране схемите за дистрибуция на резервни части, за максимална удовлетвореност на вашите клиенти

Нашите експертни екипи си партнират с вас, за да разработят интелигентни логистични решения, осигуряващи оптимални нива на наличност на вашите резервни части, като същевременно оптимизират нивата на запасите ви.

 • Складиране и управление на складове, подготовка на поръчки и доставка
 • Услуги с добавена стойност (консолидация, oкомплектовка, подреждане ...)
 • Оптимизиране и управление на вашите митнически операции
 • Разпределение на резервни части към търговци на едро или директна доставка до техническо лице или фермер: спешни доставки и управление на обратната логистика

Логистика на събития

Разчитайки на опитен партньор за логистика на процеси

Ние управляваме цялостната глобална логистика на вашето събитие (търговски изложения, специални операции за представители или журналисти, сертифициране), според вашите специфични изисквания (график, конфиденциалност) ... Предвиждаме всякакви ограничения при планирането и гарантираме цялостта на имиджа на вашата марка.

Синхронизация на вашите потоци чрез контролна кула

Осигуряване на цялостна видимост на вашите потоци и надеждност на данните от веригата за доставки

Вашата верига за доставки става все по-сложна, с нарастващи ограничения за проследяемост и фрагментирани потоци. Искате да подобрите видимостта, за по-добро синхронизиране на вашите потоци? За да отговорим на предизвикателствата пред вас, ние ви предоставяме контролна кула за управление на вашите потоци и осигуряване на пълна видимост и надеждност на данните.

Защо GEFCO?

 • Опростеност

  • Една точка за контакт
  • Интегрирани логистични решения
  • Управление на Вашите митнически процедури
 • Ефективност

  • Оперативно съвършенство
  • Оптимизация на разходи
  • Скъсено транзитно време
 • 360° видимост

  • Проследяване на Вашите операции в реално време
  • Управление на ефективността
  • Контрол на международните потоци чрез Контролна кула

Сподели