Достъпност

Автомобилна индустрия

Специализирани предложения в отговор на предизвикателствата, свързани с трансформацията на веригата за доставки

Доставчици на автомобили, производители на автомобили, вносители или дистрибутори ... Ефективността на Вашата логистика е ключово предимство за Вашата конкурентоспособност с изисквания по отношение на надеждността?

Като европейски лидер в автомобилната логистика, ние Ви съдействаме на всяка стъпка от Вашата верига за доставки в световен мащаб.

Инженеринг на автомобилната логистична

Непрекъснато анализиране и адаптиране на Вашите транспортни и логистични решения

От доставката на компоненти до доставката на нови превозни средства, употребявани автомобили и резервни части, нашите екипи разработват и внедряват с Вас логистични решения с добавена стойност, за да се справите с предизвикателствата на автомобилната индустрия.

Входяща автомобилна логистика

Оптимизиране, подсигуряване, опростяване и ускоряване на доставките до Вашия завод
Ние предлагаме решения, специално адаптирани за автомобилната индустрия:

 • Събиране и транспортиране на компоненти
 • Оптимизиране и управление на Вашите митнически операции
 • Проектиране и управление на амбалаж за многократна употреба
 • Съхранение на компоненти и подготовка на поръчки
 • Доставяне до производствената линия чрез последователни потоци и/или "KSK" процеси
 • Доставки в точно време до производствените линии

Съвместно изпълнение

Подобряване на гъвкавостта Ви при производство

Ние проектираме заедно с Вас персонализирани, интегрирани, производствени и логистични решения.

 • Продуктов инженеринг: подкрепа за научноизследователска и развойна дейност по време на ключовите етапи на развитие
 • Производствен инженеринг (проектиране на производствената линия, определяне на качествени, експлоатационни и технологични стандарти, изпълнение и непрекъснато усъвършенстване)
 • Инженеринг на транспорта и логистиката 
 • Поръчка и управление на доставките на компоненти: оптимизиране на разходите за съхранение 
 • Проектиране, съхранение и управление на специфичен и многофункционален амбалаж
 • Събиране и сглобяване съгласно контролирани промишлени процеси
 • Доставки в точно време до производствените линии

Изходяща автомобилна логистика

Ускоряване и оптимизиране на дистрибуцията на новите Ви превозни средства

От продавача до купувача, предлагаме редица решения за посрещане на предизвикателствата, свързани с покупката и продажбата чрез интернет.

 • Обслужване на превозни средства от производствената линия до нашите складове, разположени близо до Вашите заводи
  • Планиране
  • Агент по пускане в продажба
  • Контрол на качеството
  • Управление на автопарка
  • Следпроизводствени операции (PPO, операции по персонализиране ...)
  • Организиране и подготовка на товари
  • Директен транспорт до дилъри
 • Транспортиране през нашите складове за автомобили до Вашите дистрибутори (мултимодален транспорт)
 • Оптимизиране и управление на Вашите митнически операции
 • Съхранение на превозни средства в близост до дистрибуторите Ви
 • Подготовка и инспекция на превозни средства (PDI)
 • Доставка до дилърите на автомобили и клиентите 

 

Увеличаване на потенциала на Вашите употребявани автомобили, свеждане до минимум на времето за продажба, подобряване на целесъобразността и оптимизиране на разходите
От продавача до купувача, предлагаме редица решения за посрещане на предизвикателствата, свързани с покупката и продажбата чрез интернет.

 • Събиране на употребявани превозни средства
 • Консолидация в складове за автомобили
 • Мултимодален трансграничен транспорт (сухопътен, железопътен ...)
 • Международен транспорт
 • Оптимизиране и управление на Вашите митнически операции
 • Управление на документи
 • Съхранение
 • Услуги по инспекция и ремаркетинг
 • Масова доставка до дистрибуторите
 • Директна доставка до магазини за взимане или до крайния клиент

 

Ускоряване и оптимизиране на логистиката на резервните Ви части и аксесоари
Ние сме на Ваша страна, като се стремим да ускорим дистрибуцията на Вашите резервни части, независимо от техния вид (опасни, чупливи или обемни продукти ...), тегло и размер. За оптимизиране на разходите и повишаване удовлетвореността на крайните клиенти, ние предлагаме специализирани или споделени решения.

 • Доставка до Вашите дистрибуторски центрове 
 • Оптимизиране и управление на Вашите митнически операции
 • Създаване и управление на центрове за дистанционно разпределение [SYNCHRO HUB]
 • Управление на запасите, подготовка на поръчки и доставка
 • Гаратирана наличност на резервни части в нашия SYNCHRO HUB, 30 минути след получаване на поръчката от Вашия клиент
 • Доставка до Вашите пунктове за продажба до три пъти дневно (през нощта, сутрин и рано следобед)
 • Спешни доставки
 • Управление на амбалаж за многократна употреба
 • Управление на промоционални и сезонни дейности
 • Управление на връщанията (грешка при поръчка, връщане в склад, гаранционен продукт ...)

Уеб решения за бизнес сътрудничество

Проследяване на логистичните Ви операции от край до край

Проследимостта е стратегическа за контролиране и оптимизиране на потоците Ви и за осигуряване на оптимално удовлетворение на клиентите. Поради това, разполагаме с инструменти за съвместна работа, свързващи Вашата екосистема.

 • EDI решение, отговарящо на Вашите стандарти
 • API решения
 • Автомобилна платформа за сътрудничество, която проследява Вашите доставки, дава поглед върху Вашите глобални доставки в световен мащаб, позволява да заявите доставка и Ви дава достъп до други инструменти
 • GEFCO Drive: приложение, което Ви дава възможност да получите информация за доставките си в реално време
 • GEFC@NNECT: уеб портал за управление на Вашите компоненти и резервни части (поръчка, доставка от трети страни, проследяване и KPI's)

    

> 5

М превозни средства транспортирани годишно

105 склада за автомобили в 33 страни

Последователни потоци и опит в "KSK" процесите

Глобална мрежа и реални възможности за дистрибуция на резервни части

Защо GEFCO?

 • Опростеност

  • Една точка за контакт
  • Интегрирани логистични решения
  • Управление на Вашите митнически процедури
 • Ефективност

  • Оперативно съвършенство
  • Оптимизация на разходи
  • Скъсено транзитно време
 • 360° видимост

  • Проследяване на Вашите операции в реално време
  • Управление на ефективността
  • Контрол на международните потоци чрез Контролна кула

Сподели