Достъпност

Специализирани решения за Вашата индустрия

Искате ли да се възползвате от специално проектирани логистични решения, които да посрещнат предизвикателствата на Вашия пазар?

Ние зареждаме Вашата верига за доставки със специализирани решения за разпространение на Вашите продукти и постигане на обща цел: надминаване на очакванията на клиентите Ви и повишаване на производителността. Нашите специализирани екипи работят съвместно с Вас, за да изградят и ефективно да внедрят разумни логистични решения, които отговарят на Вашите специфични нужди и да поддържат темпото Ви ежедневно.

11 индустриални решения

Възползвайте се от специализирани решения, съобразени със спецификите на Вашата индустрия

Авиация и отбрана

Авиация и отбрана

Като експерт в индустриалните вериги за доставки, ние Ви подкрепяме в гражданския и военния сектор.

Открий
Автомобилна индустрия

Автомобилна индустрия

Като европейски лидер в автомобилната логистика, ние Ви съдействаме.

Открий
Грижа за тялото

Грижа за тялото

Логистика, напълно посветена на Вашите продукти: парфюми, грим, грижа за тялото и кожата, продукти за коса ...

Открий
Мода

Мода

Специализирани логистични решения за ускоряване и гарантиране на надеждността на веригата за доставки

Открий
Тежко оборудване

Тежко оборудване

Ефективни логистични решения от край до край

Открий
високотехнологично и домашно оборудване

високотехнологично и домашно оборудване

Чувствителни продукти и продукти с висока стойност, с кратък цикъл на живот и висока сезонност

Открий
Индустриални производители

Индустриални производители

Металообработване, химическа индустрия и машиностроене

Открий
Науки за живота и здравеопазването

Науки за живота и здравеопазването

Посрещнете регулаторните изисквания за Вашите фармацевтични или здравни продукти

Открий
Търговия на дребно

Търговия на дребно

Логистични решения, специално разработени да устоят на динамично развиващия се дигитален свят

Открий
Двуколесни превозни средства

Двуколесни превозни средства

Иновативни и ефективни предложения за транспорт и логистика на двуколесни превозни средства

Открий
Енергетика

Енергетика

Енергетика, петрол, газ, електричеството и възобновяеми енергийни източници.

Открий
Храни и напитки

Храни и напитки

Търсите ли съвместими и ефективни логистични решения в съответствие с Вашата политика за корпоративна социална отговорност? Видимостта от край до край във Вашата верига на доставки е абсолютно задължителна. Въз основа на нашия опит в хранително-вкусовата

Открий
Логистика на селскостопанските машини

Логистика на селскостопанските машини

Като участник в индустрията на селскостопански машини, смятате ли веригата за доставки за стратегическа?

Открий