Достъпност

Околна среда, Социална политика и Управление (ОСУ)

Стратегията за устойчивост на ЖЕФКО е съсредоточена около четири ключови стълба, подкрепени от 8 ангажимента, свързани с Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН и 22 цели, подкрепени от конкретни KPI, за изпълнението на нашия план до 2030 г.  

Нашият подход се основава на съществуващите инициативи, рационализира всички действия и ни дава ясен път за включване на ОСУ в глобалната стратегия на компанията. По този начин гарантираме, че имаме измеримо въздействие върху ОСУ, което ще подкрепи ЖЕФКО при постигането на целите си.

Стълб 1: Поведение на корпоративен гражданин

Ние изпълняваме задължението си като компания да поддържаме най-високите стандарти на бизнес поведение и етика. ЖЕФКО възнамерява да бъде пример по въпросите за борбата с корупцията, конкуренцията, защитата на данните, правата на човека и управлението, както изискват законодателството и обществото като цяло. Това е особено важно, тъй като опасенията относно справедливото управление на данните и риска за киберсигурността са на преден план.

Стълб 2: Създаване на устойчиви партньорства

Тъй като партньорите и клиентите все повече се нуждаят от по-екологични търговски потоци и екологосъобразни решения за веригата на доставки, ЖЕФКО се ангажира да реагира гъвкаво на променящите се приоритети и да им помогне да придобият ползи извън финансовите, включително постигане на собствените си цели за ОСУ и устойчивост. Ще действаме заедно с нашите доставчици, ще бъдем прозрачни по отношение на нашите очаквания и ще ги подкрепяме да постигнат целите си. 

Стълб 3: Намаляване на нашия екологичен отпечатък

ЖЕФКО поема ясни и амбициозни ангажименти, които ще ни направят лидери в нашата бизнес сфера за намаляване на нашия отпечатък върху околната среда. Планът ни за декарбонизация ще ни позволи да ръководим напредъка в нашия сектор: Стремим се до 2030 г. да намалим емисиите от обхват 1 и 2 с 40%, а емисиите от обхват 3 с 30%. Целите ни бяха определени в съответствие с Парижкото споразумение и ние се ангажирахме с SBTi - Инициатива за определяне на научно обоснована цел за климата (Science Based Target initiative SBTi).  

Стълб 4: Осигуряване на развитие и безопасна работна среда за нашите служители

Хората са наш приоритет. Непрекъснатият ни ангажимент за здравето и безопасността за хората в нашите операции и увеличеният мащаб на обученията, предоставени на нашите служители, ни позволяват да изградим ЖЕФКО на утрешния ден, заедно.

 

Цели за устойчиво развитие на ООН

Организацията на обединените нации е дефинирала 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР). Всяка включва конкретни ангажиманти, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г., като намаляване на пътнотранспортните произшествия, развитие на образованието, насърчаване на равенството между половете, борба с корупцията, борба с изменението на климата и насърчаване за използване на по-чиста енергия.

ЖЕФКО избра 7 приоритетни ЦУР, по които да работи в своите дейности.

Външни ангажименти и признание

ESG-Environmental, Social and Governance

2021

Изтегли

ESG-Environmental, Social and Governance

2020

Изтегли

ESG-Environmental, Social and Governance

2019

Изтегли

Anti-corruption guidelines

GEFCO's Ethics & Compliance Program

GEFCO is committed to being an exemplary company in the area of ethics and compliance. As a signatory to the United Nation Global Compact since 2010, GEFCO has a zero-tolerance policy towards corruption.

Изтегли

Сподели