Достъпност

GEFCO е вече ceva CEVA Logistics

На 26 юли 2022 г. GEFCO се присъедини към CEVA Logistics, филиал на CMA CGM Group, създавайки най-голямата логистична група, базирана във Франция, и глобален лидер в областта на логистичните решения за автомобилната индустрия.

 

Проектът по придобиването е част от стратегическия план на CEVA да стане един от петте най-големи играчи на световната сцена в областта на логистиката. В CEVA вече работят повече от 110 000 служители в световен мащаб в 1300 обекта, разположени в повече от 170 държави.

 

Продължаваме да подобряваме услугите, които предлагаме, като обединяваме всички дейности под една марка: CEVA Logistics. Бизнесът на GEFCO, предимно в договорната логистика и наземния транспорт, се интегрира в съществуващите операции на CEVA. CEVA планира да завърши интеграционните дейности и да смени марката GEFCO през 2023 г.

Тази нова стъпка позволява на CEVA да предлага все по-цялостни решения, да разширява обхвата си до нови територии и да увеличава набора от услугите си с добавена стойност.

CEVA Logistics предлага пълна гама от глобални услуги по логистика и верига за доставки, включително договорна логистика, въздушен, океански, сухопътен транспорт и транспорт на готови превозни средства.

Нашите екипи, клиенти и партньори продължават да са в основата на амбицията ни да предоставяме експертни решения и оперативни постижения на всички наши клиенти.

 

за CEVA logistics

Нашето обещание за ефективна логистика изисква високо ниво на ноу-хау в индустрията, така че едновременно с разширяване на обхвата си развиваме експертизата си, за да създаваме стойност съвместно с нашите клиенти. Заедно с новите си колеги в CEVA, които
идват от GEFCO, ние сме в състояние да предложим богат набор глобални възможности за широка гама от индустрии, включително автомобилната индустрия. Подкрепени от CMA CGM Group, очакваме растежът ни да продължава, като се стремим да се наредим в топ 5 на глобалните доставчици на изнесени логистични услуги (3PL).

Mathieu Friedberg

CEO, CEVA Logistics

Сподели