Доставчици

Бихте желали да станете доствчик на ЖЕФКО?

ЖЕФКО цели развиването на партньорски отношения със своите доставчици, основаващи се на сериозност, отговорност и конкурентни предимства. Чрез въвеждането на одобрена от ЖЕФКО база данни на доставчици, Вие имате възможността да работите с различни наши филиали.

Контакт отдел "Снабдяване": yordan.saraivanov@gefco.net