Достъпност

CAMAIEU

Решение за веригата за доставки за бързи доставки от Франция до Източна Европа

Business Case

Компания: Camaïeu

Логистични решения: сухопътен транспорт, складиране


Базирана в северната част на Франция, модната верига Camaïeu се стреми да хармонизира своите логистични услуги в пет страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в опит да премахне повтарящите се проблеми.

Предизвикателства

 • ЕДИН доставчик на логистични услуги, който да осигури ежедневна доставка от Франция до магазините, разположени в 5 страни от Източна Европа
 • Бързи и надеждни доставки за постигане на удовлетвореност на клиента и на крайния потребител
 • Рентабилно решение

Резултати

 • Удовлетворение на магазините
 • Една точка на контакт
 • 99,3% доставки навреме

GEFCO решение

 • Една контактна точка, отговаряща за цялата верига за доставки, от международния транспорт до дистрибуцията в магазина, както и логистични операции на място
 • Международен транспорт от Франция до Източна Европа: Директни цели камиони с двама шофьори 
 • JIT доставки до магазин от Франция: от 48 часа до 4 дни (Полша: 2 дни, Чехия и Словакия: 3 дни, Унгария & Румъния: 4 дни)
 • Вътрешна дистрибуция: В 30-минутен интервал от време преди отварянето или затварянето на магазина
 • Логистични операции на място: Етикетиране / преопаковане, Cross-docking, управление на връщането
 • POD управление
 • ИТ решения

Надеждни доставки: първият ни критерий

Stéphane Lefebvre, Изпълнителен директор на веригата за доставки в групата Camaïeu: "GEFCO предостави на нашата компания единна контактна точка, отговаряща за цялата верига на доставки, от международния транспорт до дистрибуцията в магазина, както и за логистиката на място. Основната цел бе да се управляват промените на потоците, без да се забавят доставките, като същевременно се поддържа конкурентна цена. GEFCO ни предложи ефективни решения, включително осигуряване на превозни средства с двама шофьори и последващи производствени схеми за преетикетиране и преопаковане. 97,5% от доставките се извършват в рамките на даден срок от 30 минути преди времето за отваряне и затваряне на магазина и степента на качество на препокриването достигна 99,99%. Тази надеждност е истински актив за нашата група, защото освен финансовата печалба, качеството на  доставките в магазините ни помага за просперитета на компанията ни."

за 108 магазина

Доставки

16 000 артикула

доставяни дневно

1820

пратки на месец