Митнически и данъчен инженеринг

В рамките на вашия международен бизнес вие сте изправени пред предизвикателства, свързани със сигурността и финансите, които могат да окажат влияние на вашето непрекъснато разрастване. Целите на нашите експерти от GEFCO са да идентифицират и да се справят с тези предизвикателства. Проектирани, за да повишат конкурентноспособността ви, решенията, които разработваме от ваше име, ви дават възможност да осигурите и оптимизирате вашите потоци при възможно най-добрите условия в съответствие с разпоредбите. 

Митнически инженеринг за управление и оптимизиране на международните потоци 

Чрез поддържане на интегрирана мрежа от 200 експерти в 44 страни, нашият отдел за митнически и данъчен инженеринг извършва:

  • Сравнителни проучвания на потоците и тяхното митническо и данъчно въздействие 
  • Услуги по редовен мониторинг, класификация и одит 
  • Внедряване на оптимизирани решения  (обработка на активи/пасиви, ограничено данъчно представителство, митническо складиране и т.н.)
  • Управлението на тези решения 

Нашият опит в Данъчното представителство гарантира и оптимизира управлението на ДДС в Европа 

Като експерт в данъчно представителство от 1993 г., GEFCO развива своя опит в 28-те страни от Европейския съюз, Швейцария и Норвегия.

Поддържани от Европейските услуги за редовен мониторинг и инженеринг, нашите решения за данъчно представяне ви позволяват да извършвате дейностите си на място (съхранение, продажба, обработка) в пълно съответствие с нормативната уредба на страната, като избягвате формалностите и разходите за създаване на дъщерно дружество. Освен това, нашите решения ви дават възможност да оптимизирате авансови плащания на чуждестранен ДДС, като по този начин се създава благоприятно влияние върху вашите парични потоци.

Комбиниран опит за повишаване на вашата конкурентоспособност 

Финансови печалби и оптимизирани парични потоци, повишена ефективност на веригата за доставки: митническите и данъчните решения на GEFCO са предназначени да повишат конкурентноспособността ви на международно ниво и да обезпечат вашите потоци.

Синергията между нашето митническо, данъчно представителство и логистичното ноу-хау ни осигурява несравним опит на пазара. Нашата сила е в способността ни да комбинираме митническия и данъчния инженеринг (намирането на най-конкурентно решение) с тактическото ноу-хау: контролна кула, управление на потока, система за проследяване.

Освен това, нашата оперативна надеждност, подкрепена от интегрирана мултимодална мрежа, насърчава контрола на логистиката и транспортните операции, както и хармонизирането на процедурите във вашата верига на доставки.

Защо GEFCO?

AEO* сертифициран в 13 страни

Митнически операции в над 100 страни

Повече от 20 години опит в Данъчното представителство


* Оторизиран икономически оператор 

• Логистичен, митнически и данъчен инженеринг 
• Оперативно съвършенство 
• Единствена точка за контакт
• Пълна проследяемост (Track & Trace)
• Управление на ключови показател;и за ефективността и изпълнението
• Непрекъснато усъвършенстване

          Cвържете се с вашия експерт по логистика на GEFCO            

 

GEFCO предлага цялостни решения, за да оптимизира вашата логистика:

ОПАКОВКИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА 

25 years of experience serving your industry

       Прочетете повече       

LLP-4PL

GEFCO осигурява цялостно управление на вашата верига за доставки.

       Прочетете повече