Llp-4pl

В GEFCO ние работим в партньорство с вашата организация, за да осигурим LLP (Водещ логистичен доставчик) и 4PL (Логистика на 4-та страна) чрез нашите специализирани екипи от експерти, за да оптимизираме вашите логистични разходи и да генерираме дългосрочна икономическа ефективност за клиентите, като в същото време осигуряваме пълен контрол на техните операции през цялата верига за доставки.

Вашите LLP/4PL решения

Като LLP (Водещ логистичен доставчик) ние осигуряваме цялостното управление и координация на вашата верига за доставки.

  • Инженеринг (разработване на мрежа)
  • Управление на покупките при пълна прозрачност 
  • Контролна кула 
  • Контролна кула с напълно интегрирана информационна система
  • Контрол на фактурирането 

Нашите специализирани 4PL екипи действат от името на нашите индустриални клиенти:

  • Доставчици за подбор и координация, включително: покани за участие в търгове, покупки, одит на фактурирането на навлото 
  • Трансфер на поръчки чрез използване на мощен инструмент за макро пратки 
  • Управление на вътрешните и външните промени
  • Планиране на прогреса: производителност и намаляване на разходите

Чрез контрол на закупуването и одити на фактурирането на навлото, GEFCO постига всеобхватно ниво на логистична интеграция и управлява ключовите контролни лостове за оптимизация на веригата за доставки.

Чрез обслужване на ключови клиенти, които представляват 60% от оборота, нашите LLP-4PL екипи ежедневно гарантират високо ниво на производителност и непрекъснатата оптимизация на реализираните решения.

Защо GEFCO?

Топ 10 в Европа

€4,2 милиарда оборот през 2015 г.

Над 400 завода по цял свят 

• Логистичен, митнически и данъчен инженеринг
• Оперативно съвършенство
• Единствена точка за контакт
• Пълна проследяемост (Track & Trace)
• Управление на ключовите показатели за ефективност и изпълнението
• Непрекъснато усъвършенстване

Нашите централни екипи разчитат на обширна мрежа от местни екипи в различните страни, за да могат нашите клиенти да се възползват от видимостта по цялата логистична верига и подобряване на разходите.

          Cвържете се с вашия експерт по логистика на GEFCO            

 

GEFCO предлага цялостни решения, за да оптимизира вашата логистика:

ОПАКОВКИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА 

25 години опит в обслужване на вашата индустрия 

       Прочетете повече       

МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН ИНЖЕНЕРИНГ 

GEFCO оптимизира процедурите и надеждността.

       Прочетете повече