Автомобилен транспорт

С една от най-широко интегрираните мрежи от Западна Европа до Централна Азия и Северна Африка GEFCO предлага както национални, така и международни решения за автомобилен транспорт, осигуряващи надеждни операции и безопасност на стоките.

FTL-LTL : За да се осигури надеждност и конкурентноспособност 

С 24 милиона тона товари, транспортирани през 2015 г., GEFCO е основен участник в сектора FTL-LTL (Full Truckload/Less than Truckload). Всеки ден наши 400 професионалиста гарантират обемите, координират редовните потоци и осигуряват надеждността на операциите.

  • Планиране на транспорта 
  • Управление и мониторинг на директни пратки и редовни обиколки за събиране на товари (milk run)
  • Управление на митническите процедури внос-износ 
  • Проследяемост, индикатори за ефективност
  • Доказване на доставка, което трябва да бъде изтеглено от нашия онлайн портал
  • Управление на върнати продукти 

Защо GEFCO?

159 агенции и 300 международни редовни линии 

10 милиона пратки за година 

4,000 експерта по автомобилен транспорт 

 

GEFCO в България 

                                                                               

        6250  FTL транспорта                           Повече от 80

                  през 2016 г.                              надеждни партньора  

GEFCO, in cooperation with a worldwide network of 44 subsidiaries, guarantees efficiency in transports with dedicated system for flows mapping & optimization. Also, the CMS (Carrier Management System) allows the management of subcontracted carriers and organise on-line tenders. 

В сътрудничество със световна мрежа от 44 подразделения GEFCO гарантира ефективност в транспорта със специализирана система за картографиране и оптимизиране на потоците. Освен това, системата за управление на превозвачите CMS (Carrier Management System) позволява управлението на подизпълнители и организиране на онлайн търгове. 

• управление на митническите процедури 
• Оперативно съвършенство
• Единствена точка за контакт
• Пълна проследяемост (Track & Trace)
• Управление на ключовите показатели за ефективност и изпълнението
• Непрекъснато усъвършенстване

          Cвържете се с вашия експерт по логистика на GEFCO            

 

GEFCO предлага цялостни решения, за да оптимизира вашата логистика:

СКЛАДИРАНЕ

59 обекта за складиране на ваше разположение 

       Прочетете повече       

LLP-4PL

GEFCO осигурява цялостно управление на вашата верига за доставки.

       Прочетете повече