Складиране

Като експерт по индустриална логистика, с интегрирана мрежа от платформи в целия свят, ние предлагаме на нашите клиенти богат опит в разработването и реализирането на решения за складиране. За да оптимизирате вашите физически и информационни потоци, ние ви предлагаме нашия опит в логистиката, инструменти и логистични инфраструктури:

 • Отдел за инженеринг и управление на проекти. Неговата задача: да ви помогне да осигурите и да оптимизирате вашите операции по доставка и дистрибуция и да гарантирате видимостта на вашите потоци.
 • Модерни и сигурни логистични обекти, които са сертифицирани от AEO (Оторизиран икономически оператор).
 • Интегрирана IT система, която може лесно да бъде свързана с ваши собствени системи.

59 платформи на ваше разположение 

В допълнение към услугите за инженеринг и разработване на оптимизирани решения, ние предлагаме цялостна обработка на вашите операции по складиране от контрол на качеството до управление на опаковките.

 • Опаковки за еднократна употрежа, проектирани в съответствие с техническите характеристики на компонентите и ограниченията на производството 
 • Операции за отделяне на закъсненията 
 • Подготовка на поръчките и промоционални комплекти 
 • Поставяне на етикети и опаковане 
 • Последователни потоци, Точно на време (JIT)
 • Управление на пратките 
 • Проследяване, система за управление на складовете (WMS)

On-site логистика

Искате ли да оптимизирате управлението на вашите производствени обекти и складове? Ние предлагаме специфични и сигурни решения, адаптирани към вашите специфични производствени изисквания:

 • Инженеринг и разработване на оптимизирани решения
 • Обучение на персонала относно операциите на GEFCO
 • Изпълнение на стандартите за качество на GEFCO, определяне на показателите за ефективност 
 • Управление на запасите, складиране и услуги с добавена стойност
 • Проследяване чрез вашите информационни системи или внедряване на Система на GEFCO за управление на складове (WMS)
 • Управление на пратките
 • Поддръжка на инсталациите 

Тези решения ни дават възможност да гарантиране операциите и да генерираме производствена печалба чрез по-голяма оперативна и организационна гъвкавост.

Защо GEFCO?

59 склада

Повече от 700,000 кв. м площ за складиране 

5 международни платформи за консолидиране 

• Логистичен, митнически и данъчен инженеринг
• Оперативно съвършенство
• Единствена точка за контакт
• Пълна проследяемост (Track & Trace)
• Управление на ключовите показатели за ефективност и изпълнението
• Непрекъснато усъвършенстване

          Cвържете се с вашия експерт по логистика на GEFCO            

 

GEFCO предлага цялостни решения, за да оптимизира вашата логистика:

LLP-4PL

GEFCO осигурява цялостно управление на вашата верига за доставки.

       Прочетете повече       

GEO-GATEWAY ЛАТИНСКА АМЕРИКА 

Опит на GEFCO, на местно и международно ниво 

       Прочетете повече