Опаковки за многократна употреба

Като основен участник в управлението на потоците от индустриални опаковки ние предлагаме гама от ефективни, благоприятни за околната среда и "опростени" решения, за да се оптимизира вашата стратегия за доставки. Повече от 25 години ние разработваме и развиваме решения за доставка на опаковки за многократна употреба до производствените обекти. Тези решения включват анализа, планирането и управлението на вашите потоци между различните участници във веригата за доставки.

 • Опит в инженеринга на потоците
 • 6.5 милиона контейнери за многократна употреба с различни размери
 • IT решение, специално за планиране и мониторинг
 • Екип от експерти в областта, отговарящ за непрекъснатото усъвършенстване: контрол на запасите, повишаване на производителността
 • Специален контакт, който да ви съдейства при вашите операции
 • 22 центъра за събиране и миене, за да се поддържат контейнерите
 • Международна транспортна мрежа за осигуряване на реализирането на континентални и междуконтинентални решения за доставки 

Пълно решение: Персонализирано решение 

 • Анализ на вашите потоци и вашата необходимост за опаковане 
 • Доставка на опаковки
 • Цялостно управление на вашата верига за доставка на опаковки: празните контейнери се доставят на доставчиците, след което се събират в завода; наши експерти оптимизират тези потоци чрез управление на "фонда", включително обединяване на вашите потоци с тези, управлявани от наши екипи
 • Постоянна поддръжка на фонда: контрол на качеството, поддръжка и измиване на контейнерите 

GEFCO помага да оптимизирате вашите доставки, като избягвате инвестирането в опаковки за многократна употреба, чрез осигуряване на постоянна наличност от опаковки, видимостта и проследяемостта на вашите потоци.

Решение за потоците: Оптимизиране на вашите потоци от опаковки 

Имате ли фонд от контейнери, който искате да оптимизирате? GEFCO ви помага в управлението, контрола и оптимизацията на вашите потоци от опаковки:

 • Анализ на потоците 
 • Одит на опаковките и контрол на запасите
 • Планиране, управление и контрол на потоците 

Още веднъж, вие се възползвате от стратегическа и оперативна подкрепа, за да повишите контрола и видимостта на вашите дейности и да оптимизирате свързания логистичен бюджет.

Защо GEFCO?

6,5 млн. собствени опаковъчни единици

22 центъра за опаковки за многократна употреба 

1,700 индустриални клиенти и доставчици 

• Логистичен, митнически и данъчен инженеринг
• Оперативно съвършенство
• Единствена точка за контакт
• Пълна проследяемост (Track & Trace)
• Управление на ключовите показатели за ефективност и изпълнението
• Непрекъснато усъвършенстване

          Cвържете се с вашия експерт по логистика на GEFCO            

 

GEFCO предлага цялостни решения, за да оптимизира вашата логистика:

СКЛАДИРАНЕ

59 обекта за складиране на ваше разположение 

       Прочетете повече       

GEO-GATEWAY ЕВРОПА

Опит на GEFCO, на местно и международно ниво 

       Прочетете повече