Минтици и данъци

С 280,000 митнически декларации, изготвени всяка година и интегрирана мрежа от 200 експерта в 44 страни, ние имаме значителен опит в митническите процедури. Всеки ден наши екипи оперират и координират редица услуги от ваше име, за да осигурят съответствие и плавност на вашите потоци.

Решенията за данъчно представителство, разработени от GEFCO, предлагат възможността да управлявате вашите дейности в пълно съответствие със законите на всяка страна, като избягвате формалностите и разходите за създаване на ново дъщерно дружество.

Осигуряване на надеждността на митническите процедури по цял свят 

Като митнически брокер във Франция от 1971 г. и AEO сертифицирани в 13 страни („Оторизиран икономически оператор“), ние управляваме вашите митнически операции в повече от 100 страни по целия свят:

 • Декларации за внос/износ 
 • Свободен поток на опаковките 
 • Транзити, подготвяне на TIR и ATA карнети
 • Декларация за търговия със стоки 
 • Корекция и сертифициране на документи
 • Управление на митнически склад 

Ние предлагаме, също така, гама от персонализирани услуги

 • Редовен мониторинг и одити 
 • Изпълнение на опростени митнически процедури 
 • Регистрация по местния ДДС (Strategic X-Pert) и управление на вашите данъчни задължения 
 • Централизирано координиране на вашите операции чрез единствена точка за контакт 

Митническият опит на GEFCO Group ви дава възможност да се възползвате от надеждни и стабилни процеси, за да намалите нивата на вашия риск до нула:

 • Признат от митническите власти като надежден оператор, който спазва регламентите, GEFCO гарантира на клиентите си надеждни процедури в съответствие с изискванията.
 • Нашият оперативен опит ни помага да опростим и да secure вашите митнически декларации ("Green Channel" clearance).
 • Вие се възползвате от ускорени административни потоци и намалени срокове за доставка.

Гарантиране на Европейското управление на ДДС 

Като експерт в данъчното представителство от 1993 г., GEFCO прилага своето ноу-хау в 28-те страни на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. Нашите решения за данъчно представителство ви дават възможност да извършвате дейностите си на местно ниво, в пълно съответствие с разпоредбите на страните и да оптимизирате авансите от чуждестранния ДДС.

Защо GEFCO?

AEO* сертифициран

Митнически операции в над 100 страни

Повече от 20 години опит в Данъчното представителство 


* Оторизиран икономически оператор

• Логистичен, митнически и данъчен инженеринг
• Оперативно съвършенство
• Единствена точка за контакт
• Пълна проследяемост (Track & Trace)
• Управление на ключовите показатели за ефективност и изпълнението
• Непрекъснато усъвършенстване

          Cвържете се с вашия експерт по логистика на GEFCO            

 

GEFCO предлага цялостни решения, за да оптимизира вашата логистика:

LLP-4PL

GEFCO осигурява цялостно управление на вашата верига за доставки.

       Прочетете повече       

GEO-GATEWAY СЕВЕРНА АМЕРИКА

Опит на GEFCO, местен и международен

       Прочетете повече