Логистика на храни, търговия и мода

От управление с голям обем; отговорност към околната среда; за да може да се адаптира към колебанията на пазара, GEFCO Bulgaria осигурява иновативни и надеждни решения от врата до врата, като използва съвременни системи за сигурност, които са съобразени с вашите специфични изисквания. Специалист в търговията на дребно и бързото придвижване на стоки за консумация (FMCG), логистиката на потребителски стоки, GEFCO Consumer Goods Logistics гарантира всеобхватно и висококачествено обслужване за вашата верига за доставки.

Входяща логистика 

 • Събиране на суровини и пакетиране в обекти на вашите доставчици 
 • Доставка до ваши производствени обекти
 • Консолидиране и оптимизиране на потоците чрез използване на гъвкави логистични планове
 • Управление на пакетирането

Дистрибуция до склад 

 • Контрол на качеството при влизане и излизане от склада 
 • Управление на складови наличности 
 • Подготовка на заявки: пакетиране, препакетиране, поставяне на етикети, рекламни комплекти 
 • Митнически склад 

Дистрибуция чрез широкообхватна мрежа

 • Спазване на вашия график: доставките се изпълняват или в определен ден в определен период или по уговорка.
 • Управление на промоционалната логистика: доставка и инсталиране на комплекти на мястото на продажба.
 • Точно проследяване:  системата за проследяване гарантира прецизен мониторинг с потвърждение на доставката.
 • Гъвкави решения: при необходимост ние можем да извършим спешни и специализирани доставки.
 • Управление на обратните потоци: ние управляваме от ваше име връщането на повредени или непродадени продукти, както и събирането на празни опаковки.

Защо GEFCO?

Топ 10 в Европа 

€ 4,2 милиарда оборот през 2015 г.

Над 400 завода по целия свят 

• Логистичен, митнически и данъчен инженеринг
• Оперативно съвършенство
• Единствена точка за контакт
• Пълна проследяемост (Track & Trace)
• Управление на ключовите показатели за ефективност и изпълнението
• Непрекъснато усъвършенстване

          Cвържете се с вашия експерт по логистика на GEFCO            

 

GEFCO предлага цялостни решения, за да оптимизира вашата логистика:

ХРАНА, ТЪРГОВИЯ И МОДА LLP-4PL

GEFCO осигурява цялостно управление на вашата верига за доставки.

       Прочетете повече       

GEO-GATEWAY ЕВРОПА

Опит на GEFCO, местен и международен 

       Прочетете повече