Логистика на Високотехнологично и домашно оборудване

Чувствителни продукти; кратки жизнени цикли; значително влияние на сезоните; Секторът на високите технологии изисква специфични логистични решения за преодоляване на тези предизвикателства. Като експерт в индустрията на Високите технологии, GEFCO България предлага глобална поддръжка и оптимизирани решения чрез интегриране на входящи логистични услуги, доставка в складове и широкообхватна мрежа на разпределение.

Входяща логистика 

 • Доставка на компоненти: оптимизиране, консолидиране, осигуряване
 • Съхранение на компоненти: управление на поръчките, попълване на запасите, сглобяване на възли
 • Доставка до линията на завода: последващи потоци, събиране на празни опаковки 

Разпределение до склад 

 • Управление на спешни или стандартни доставки 
 • Безопасност на товара (квалифицирани водачи, GPS проследяване)
 • Съхранение в сигурни логистични складове, включително специализирани или с общо предназначение и свързани с митница 
 • Подготовка на поръчки, включително опаковане, поставяне на етикети, комплекти

Широкообхватно разпределение 

 • График на доставките: доставка до вашите места за продажба в градски центрове и търговски центрове, в определен ден или по предварителна уговорка, при спешна доставка 
 • Обратни потоци: събиране на празни опаковки, непродадени и върнати продукти
 • Управление на рекламни материали, като POS дисплеи, международни търговски изложения с временен износ
 • Сигурен транспорт 

Защо GEFCO?

Топ 10 в Европа 

4.2 милиарда оборот през 2015 г.

Над 400 завода по целия свят 

• Логистичен, митнически и данъчен инженеринг
• Оперативно съвършенство
• Единствена точка за контакт
• Пълна проследяемост (Track & Trace)
• Управление на ключовите показатели за ефективност и изпълнението
• Непрекъснато усъвършенстване

          Cвържете се с вашия експерт по логистика на GEFCO            

 

GEFCO предлага цялостни решения, за да оптимизира вашата логистика:

МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН ИНЖЕНЕРИНГ 

GEFCO оптимизира процедурите и надеждността в индустрията на Високотехнологичното и домашното оборудване.

       Прочетете повече       

 LLP-4PL

GEFCO осигурява цялостно управление на вашата верига за доставки.

       Прочетете повече