Енергийна логистика

GEFCO осигурява специално пригодени, висококачествени, оптимизирани решения навсякъде по света, за да гарантира безопасността, сигурността и опазването на околната среда за клиентите в енергийната индустрия, включително нефт (нефтена рафинерия, производни), газ, електричество и възобновяеми енергийни източници (т.е. вятърни турбини).

Входяща логистика 

  • Оптимизация на доставчиците на резервни части, суровини и консумативи
  • Мултимодален транспорт, директна експедиция и консолидиране

Изходяща логистика 

  • Международна и вътрешна дистрибуция
  • Транспорт до разпределителните пунктове
  • Пълно управление на складовете 

Индустриален проект 

  • Предпроектно проучване: регламенти, митнически ограничения и въздействие върху околната среда 
  • Решения за инженеринг на специално пригоден проект: мултимодален транспорт, митнически операции, складови наличности и подготовка на пратката 

Защо GEFCO?

Повече от 300 завода в Европа, Централна Азия и Средния Изток 

18 завода в 6 страни на ЦЕИ, включително Русия

5 стратегически железопътни линии, свързващи Европа с Азия

• Логистичен, митнически и данъчен инженеринг
• Оперативно съвършенство
• Единствена точка за контакт
• Пълна проследяемост (Track & Trace)
• Управление на ключовите показатели за ефективност и изпълнението
• Непрекъснато усъвършенстване

          Cвържете се с вашия експерт по логистика на GEFCO            

 

GEFCO предлага цялостни решения, за да оптимизира вашата логистика:

МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН ИНЖЕНЕРИНГ 

GEFCO оптимизира процедурите и надеждността в Енергийната индустрия.

       Прочетете повече       

GEO-GATEWAY РУСИЯ И 1520

Опит в Енергийния сектор, местен и международен 

       Прочетете повече