Индустриални проекти

Транспортирането на извънгабаритни стоки изисква специфична, постоянна грижа и внимание. Специализираните екипи на GEFCO ви помагат чрез управлението на вашите важни индустриални проекти. Нашите екипи разработват решения, съобразени с вашите индустриални предизвикателства и ги управляват от първоначалното създаване на проекта до окончателното доставяне на място.

Транспорт на извънгабаритни товари: Решения за специфична обработка 

Въз основа на нашата интегрирана мрежа ние можем да управляваме транспортирането на тръбопроводи в Казахстан, индустриална релокация на завод до Китай или доставка на цели комплекти релси от Испания: независимо от естеството или обхвата на вашия проект нашите екипи от международни специалисти управляват доставката на вашите стоки и гарантират тяхната сигурност с проследяване от врата до врата.

Глобално управление на логистиката на вашия проект 

В нашите персонализирани решения се вземат под внимание всички ваши изисквания, включително начините на транспорт, опаковане, подемно и товаро-разтоварно оборудване.

  • Ние поемаме извършването на предпроектни проучвания, като итегрираме специфичните характеристики на вашите стоки и тези от сектора на вашия бизнес. Ние анализираме местните и международни разпоредби, митнически въпроси, въздействието върху околната среда и рисковите фактори.
  • Нашите отдели по ценообразуване обхващат всички аспекти на вашата верига за доставки и предлагат конкурентни цени в съответствие с вашия график.

Защо GEFCO?

Топ 10 в Европа 

€4,2 милиарда оборот през 2015 г.

Над 400 завода по цял свят 

• Логистичен, митнически и данъчен инженеринг
• Оперативно съвършенство
• Единствена точка за контакт
• Пълна проследяемост (Track & Trace)
• Управление на ключовите показатели за ефективност и изпълнението
• Непрекъснато усъвършенстване

          Cвържете се с вашия експерт по логистика на GEFCO            

 

GEFCO предлага цялостни решения, за да оптимизира вашата логистика:

МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН ИНЖЕНЕРИНГ

GEFCO оптимизира процедурите и надеждността.

       Прочетете повече       

ТЕЖКО ОБОРУДВАНЕ 

GEFC0 оптимизира Индустриалните проекти във вашия сектор.

       Прочетете повече