Русия & 1520

GEFCO България допълват големия опит на Групата и със стандартизирани  услуги и IT системи по целия свят, нашите местни екипи в Русия & 1520* гарантират надеждността на вашата логистика с техните всеобхватни познания на местните изисквания.

С достъпа до 85,200 km железен път, управляван от ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) заедно с 18 собствени агенции, GEFCO разширява обхвата си между Източна Европа и Азия, за да предложи специализирана услуга за Русия & 1520: GEO-GATEWAY РУСИЯ & 1520.

* зона 1520, заради измерено в милиметри междурелсие, включва: страните от ОНД, Грузия, Балтийските страни, Финландия и Монголия 

Geo-Gateway решения за Русия & 1520 

   Логистика на превозни средства     Океански               транспорт   
  • 10 представителства
• Персонал с голям опит 
  • Солидно присъствие във всички стратегически точки в региона: Балтийско море, Черно море, Тихия океан   
   
 Митници  Въздушен             транспорт 
• 7 Въздушен транспорт 
• Повече от 50 експерта, специализирани в местните административни процедури и разпоредби 
• Обработка на приоритетни (premium) и спешни пратки 
   Железопътен        транспорт     Автомобилен         транспорт   
  • Оптимизирани решения за единични пратки и блокови влакови композиции (конвенционални или комбинирани пратки)   • Транспорт от врата до врата до повече от 100 важни дестинации при конкурентни срокове за доставка   


3ащо GEFCO?

18 агенции

Обхваща 17 страни

500 служители

• Логистичен, митнически и данъчен инженеринг
• Оперативно съвършенство
• Единствена точка за контакт
• Пълна проследяемост (Track & Trace)
• Управление на ключовите показатели за ефективност и изпълнението
• Непрекъснато усъвършенстване

          Cвържете се с вашия експерт по логистика на GEFCO            

 

GEFCO предлага цялостни решения, за да оптимизира вашата логистика:

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

Привилегирован достъп до 85,200 km железопътен транспорт, управляван от групата 

       Прочетете повече       

ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНО И ДОМАШНО ОБОРУДВАНЕ 

GEFC0 оптимизира вашата логистика в Русия & 1520 в сектора на Високо технологичното и домашно оборудване.

       Прочетете повече