Качество

"Ангажираност към качеството: Правилният продукт, в правилния момент, на правилното място и на правилната цена."

2015 година - нов съществен етап в експанзията на GEFCO

Групата GEFCO генерира оборот от 4,2 милиарда...

GEFCO България отбелязва растеж във всички бизнес сегменти през 2015 година

GEFCO България генерира оборот от 23,59 милиона евро през 2015...

Gefco на Twitter
Кариера в ЖЕФКО
Нашите служители
Мрежата на ЖЕФКО